7 jaar ervaring in 20 minuten bij ZorgSaam Wonen congres!

1024 683 mariawalters

Hoe zorgen we ervoor dat bewustwordingscampagnes succesvol zijn?

Veel gemeenten en (maatschappelijke) organisaties zijn druk om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. Zo stelt vergrijzing nieuwe eisen aan de bestaande woningvoorraad (huur- en koopwoningen). Woningen moeten meer ‘levensloopbestendig’ worden, want bewoners moeten en willen er zo lang, veilig en comfortabel mogelijk kunnen (blijven) wonen. Inwoners hebben hierin zelf een grote verantwoordelijkheid. Maar waar vinden zij informatie? Wie voorziet hen van persoonlijk advies? En wie kan hen (financieel) ondersteunen om de woningverbetering ook echt voor elkaar te krijgen?

Bewustwording is en blijft nodig

Sommige gemeenten, provincies zien hier een rol voor zichzelf weggelegd. Zij starten een bewustwordingscampagne en informeren inwoners, zetten wooncoaches in voor huisbezoeken, organiseren evenementen met het lokale bedrijfsleven enzovoort. Hoewel er ook bestuurders zijn die vinden ‘dat de markt het maar moet oppakken’. Inmiddels hebben we 7 jaar ervaring met de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen in Overijssel. Tijdens het ZorgSaamWonen congres gaven Arjan in’t Veld en ik antwoord op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat bewustwordingscampagnes succesvol zijn?

Voldoende gevoel van urgentie bij bestuurders is een belangrijke randvoorwaarde

Allereerst is het belangrijk dat er voldoende ‘gevoel van urgentie’ is. Helaas ontbreekt die nog wel eens bij politici en bestuurders. Hoewel de cijfers er niet om liegen. ‘Gewoon’ thuis blijven wonen is veel minder ‘top of mind’ dan het bouwen van nieuwe woonconcepten of te komen tot geclusterde woonvormen. Hoewel de opgave – in wonen en zorg – toch zeker thuis ligt. Verder is het ‘lastig’ om al die individuele woningeigenaren en huurders in beweging te krijgen. Communiceren en plannen maken met corporaties en projectontwikkelaars is stukken eenvoudiger, dan burgers mee te nemen in wat het vergrijzingsvraagstuk voor hen betekent.

Samen ontwikkelen, innoveren en bereiken van ouderen is de sleutel in de uitvoering

Hoe is het dan toch gelukt om 7 jaar lang de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen te voeren? Factoren voor het succes voor Lang zult u wonen zijn: 1) ontwikkeling van de campagne vond plaats in de praktijk, in de gemeente Hengelo; 2) de verbindende en faciliterende rol voor de provincie Overijssel maakte samenwerking tussen gemeenten en schaalgrootte mogelijk; 3) financiering van ontwikkeling en innovatie kwam uit één gezamenlijk budget dat Lang zult u wonen bij elkaar bracht; 4) samen communiceren vanuit één positief merk zorgt voor herkenbaarheid en beter bereik van ouderen; 5) het hebben van lange adem. Zo werd meer mogelijk voor minder kosten en voorkwamen we dat overal het wiel opnieuw werd uitgevonden.

Meedoen en meedenken over Lang zult u wonen 2.0?

Op dit moment ontwikkelen we aan een Lang zult u wonen bewustwordingsaanpak 2.0. Wilt u hierover meedenken of meedoen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten over ZorgSaam Wonen of de presentaties van andere deelnemers? Hier vindt u een terugblik op het ZorgSaam Wonen congres.

Bekijk hieronder onze presentatie (het is een filmpje dat vanzelf doorloopt)

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy