Minister Blok: meer aandacht voor langer thuis wonen

309 206 admin

Er is behoefte aan een meer samenhangende aanpak van wonen, zorg en welzijn. Op die manier kunnen mensen de regie over hun leven en leefomgeving zo lang mogelijk behouden. Dat schrijven minister Stef Blok (Wonen en Rijkdienst) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op de bevindingen van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen (AJT) en het rapport van Tehuis naar Thuis. De minister en staatssecretaris onderschrijven de bevindingen van het Aanjaagteam.

De minister en staatssecretaris geven aan vanuit het Rijk zo veel mogelijk ondersteuning te willen bieden aan regionale en lokale partijen. Het vraagstuk langer zelfstandig wonen is volgens hen namelijk ‘bij uitstek een lokaal of regionaal vraagtstuk’. Dat betekent dat er lokale zorgvisies moeten komen die een langjarige strategie beschrijven. “Deze zorgvisie moet alles behelzen wat nodig is om de zelfredzaamheid van mensen te optimaliseren, zodat zij de regie over hun leven en leefomgeving zo lang mogelijk kunnen behouden. Vanwege het decentrale karakter van de Wmo achten wij het echter niet nodig een dergelijke zorgvisie wettelijk of in andere regelgeving te verankeren.”

Lees de gehele brief van de minister en staatssecretaris aan de Tweede Kamer

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy