Burgerwetenschappers gezocht in Almelose wijk Schelfhorst

1024 683 admin

Wat heb je als wijkbewoner nodig om gezond, veilig en gelukkig ouder te worden? Inwoners van de Almelose wijk Schelfhorst worden uitgenodigd om als burgerwetenschapper onderzoek te doen naar de gevolgen van vergrijzing in hun eigen wijk. Dat onderzoek doen ze in het kader van het Topfit Citizenlab, samen met onderzoekers van de Universiteit Twente en hogeschool Saxion. “Het onderzoek in Schelfhorst is bedoeld voor en door de wijkbewoners”, zegt hoofdonderzoeker Karin van Leersum van de Universiteit Twente.

Burgerwetenschap in Schelfhorst

Burgerwetenschap, ook wel aangeduid met de Engelse term citizen science, is wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door burgers in samenwerking met wetenschappers. In de wijk Schelfhorst willen de wetenschappers samen met burgers onderzoeken wat er nodig is om gezond, veilig en gelukkig ouder te worden. Het onderzoek vindt plaats in Almelo omdat initiatiefnemer Rembrandt de Vries (78) zich heeft gemeld bij het Topfit Citizenlab. De Almeloër vindt dat er te vaak over ouderen wordt gepraat, zonder de oudere daar zelf bij te betrekken. “Veel instituten en instellingen beweren dat ze samenwerken met ouderen. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het meeste wordt top-down voor ouderen beslist.” Zonde, volgens De Vries. “Want het is belangrijk om te weten wat er speelt en aan te sluiten bij de leefwereld van ouderen.”

Topfit Citizenlab

Het project in de wijk Schelfhorst is onderdeel van het programma Topfit Citizenlab, een samenwerking van onderzoekers, ontwikkelaars en burgers. Hierin wordt in verschillende onderzoeken in de regio gewerkt aan oplossingen om gezondheid en geluk te bevorderen. In Almelo werken ook de gemeente Almelo, de GGD Twente en Lang zult u wonen mee aan het burgeronderzoek. “Over twintig jaar is maar liefst één op de vier Nederlanders een 65+’er. Die vergrijzing brengt een maatschappelijke opgave met zich mee”, zegt Maria Walters, directeur bij Lang zult u wonen en als projectleider en procesbegeleider verbonden aan dit project. Volgens Walters is het huidige beleid erop gericht dat oudere inwoners zelfstandig blijven wonen in de eigen woonomgeving en zich hier zelf ook op voorbereiden. “Maar de vraag is: wat willen ouderen eigenlijk zelf, wat vinden ze belangrijk en hoe zien zij hun eigen rol en verantwoordelijkheid?”

Iedereen kan burgerwetenschapper worden

Voor het onderzoek zijn de burgerwetenschappers in de wijk Schelfhorst van cruciaal belang. Zij beschikken over kennis en ervaring die nu nog nauwelijks wordt gebruikt. Inwoners van de Almelose wijk Schelfhorst die het interessant vinden om hun kennis en ervaring te delen om een rol te spelen als burgerwetenschappers worden daarom van harte uitgenodigd om zich aan te melden en deel te nemen. Wetenschappelijke kennis is niet nodig, iedereen met interesse in de vraag wat er nodig is om gezond, veilig en gelukkig ouder te worden kan deelnemen. Er wordt in het project gekeken naar wie op welke wijze een bijdrage kan leveren. Dat kan zijn bij het beantwoorden van vragen waarin eigen ervaringen en mening centraal staan, maar mogelijk ook bij het testen van nieuwe technologie.  “Iedereen kan burgerwetenschapper worden en in het onderzoek een kleine of grote rol spelen”, zegt Karin van Leersum van de Universiteit Twente. “Wie welke rol krijgt en hoe we precies gaan samenwerken, is onderwerp van gesprek, dat gaan we ook juist samen met de burgeronderzoekers bespreken.”

Wie in de Almelose wijk Schelfhorst woont en het interessant vindt om als burgeronderzoeker deel te nemen, kan zich aanmelden. Ook als u graag op de hoogte gehouden wilt worden van dit project, kunt u zich aanmelden als belangstellende.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy