Campagne

Positief en herkenbaar

Bewustwording en communicatie over ouder worden

De Lang zult u wonen campagne stimuleert (jongere) ouderen op een positieve manier om zich voor te bereiden op het ouder worden. De campagne daagt hen uit op tijd na te denken over de vraag: ‘waar en met wie woon ik op mijn oude dag?’

Strategie, beleid en communicatie in één hand

Lang zult u wonen helpt u als communicatiepartner bij alle stappen en vragen die bij het opzetten van een bewustwordingscampagne rond het voorbereiden op ouder worden of langer thuis wonen relevant zijn.

Welke ouderen willen we precies bereiken en welke communicatiekanalen zetten we in? Wat is onze boodschap? Wat vragen wij ouderen om te doen en hoe kunnen we hen daarbij helpen? Ofwel welk ‘handelingsperspectief’ bieden we hen? Als het nodig is doen we onderzoek (met hen).

We benaderen de campagne niet los van uw strategie en beleidsambities. Daarbij overstijgen we de domeinen wonen en zorg en zorgen voor verbindingen met uw stakeholders, denk aan gemeente, woningcorporatie en ouderenbonden.

Met verschillende communicatie-uitingen zetten we ouderen tot nadenken en doen. Bijvoorbeeld op tijd verhuizen of zelf de woning verbeteren. Passend bij uw strategie.

Ook een Lang zult u wonen campagne voeren?

Meedoen kan snel en eenvoudig. U lift mee op wat er als is en u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. De website (uw eigen subdomein op langzultuwonen.nl) is de basis en dé online vindplek voor levensloopbestendigheidstips- en adviezen, lokaal nieuws, uw financiële regelingen, lokale evenementen en organisaties en bedrijven rondom het thema langer thuis.

Een campagne die ontwikkeld is in de praktijk

Lang zult u wonen richt samen met u de campagne in. Bij voorkeur doen we dat in één of meerdere co-creatiesessies, waar ook externe stakeholders bij aanwezig kunnen zijn.

Waarom samenwerken met Lang zult u wonen als communicatiepartner?

Perspectief oudere mens centraal: de leefwereld van ouderen is leidend

Brengt versnipperd lokaal aanbod bij elkaar en in beeld: er is vaak al heel veel

Lang zult u wonen is een herkenbaar en positief merk waarop u kunt meeliften

Zet omslag in denken in gang: meer eigen regie in het voorbereiden op ouder worden

Benadert vraagstuk integraal vanuit wonen, preventie, positieve gezondheid

Geeft invulling aan woonafspraken tussen provincies en gemeenten rond geschikt wonen

Voor wie?

Lang zult u wonen is dé samenwerkingspartner voor partijen die willen ontwikkelen en innoveren

Gemeenten

Raakvlak sociaal, fysiek

GGD's

Positieve gezondheid

Kennisinstellingen

Praktijkgericht (burger)onderzoek

Woningcorporaties

Toegankelijkheid, doorstroming

Zorg- en welzijnsorganisaties

Valpreventie, eHealth

Ouderenorganisaties

Themabijeenkomsten, onderzoek

Bij welke vraagstukken kan Lang zult u wonen helpen?

 • Woonafspraken concrete invulling geven

  We hebben woonafspraken met onze provincie gemaakt, daarin staat bewustwording van onze inwoners als centraal thema benoemd. We zoeken een communicatiepartner om dit snel en resultaatgericht aan te pakken.

 • Een bewustwordingscampagne voeren

  We zoeken een partner met ervaring en verstand van zaken die ons kan helpen met een bewustwordingscampagne die niet los staat van ons beleid, maar daar integraal onderdeel van uitmaakt.

 • Meer oudere mensen bereiken

  We zien dat er al heel veel gebeurt voor en door ouderen. Veel van deze interessante activiteiten of ontwikkelingen bereikt ouderen helemaal niet. We laten kansen liggen als we niet meer bundelen en samen communiceren.

 • Kosten besparen door samen te werken

  Bewustwording vraagt lange adem en is daardoor best kostbaar. Door samen campagne te voeren kunnen we kosten en baten delen. We zoeken een partner met een aanpak die dit mogelijk maakt.

 • Ouderen een stem in bewustwordingscampagne geven

  We willen niet óver maar mét ouderen praten. We zoeken een campagneaanpak waarin de stem van ouderen een serieuze plek krijgt. We willen hun verhalen ophalen en met hen onderzoek doen in hun eigen woonomgeving.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy