Corporatie wil zelfredzaamheid van huurders vergroten

150 150 admin

Niet alleen woningbezitters, ook huurders moeten nadenken over de manier waarop ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen. Daarom overlegt Woning- corporatie Welbions in Hengelo met huurders van 55 jaar en ouder of zij nog prettig wonen in hun huidige woning.

Welbions benut het groot onderhoud van eengezinswoningen in de Hengelose wijk de Hengelose Es  als moment om met huurders in gesprek te gaan over de woonbeleving van 55-plussers. Wonen ze nog steeds prettig of is er behoefte aan woningaanpassingen en misschien zelfs een verhuizing? De woningcorporatie gaat het gesprek aan om huurders bewust te maken de eigen verantwoordelijkheid om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen op een comfortabele en veilige manier.

Brief naar 50 huishoudens
De afgelopen periode hebben 50 huishoudens een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om in gesprek te gaan met de woonconsulent/seniorenadviseur. Het doel van Welbions is bewustwording en de vergroting van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. ‘Wij willen oudere huurders stimuleren om na te denken over de vraag of zij op een veilige en comfortabele manier oud kunnen worden in hun eigen woning of dat het verstandig is om een verhuizing naar een aangepaste woning te overwegen. De seniorenadviseur kan ouderen helpen met het maken van deze afweging’, vertelt Carola Butink, beleidsadviseur Wonen & Zorg bij Welbions.

Meerdere pakketten voor huurders
Ruim 17 gesprekken heeft de seniorenadviseur van Welbions inmiddels gevoerd. Maar wat heeft de seniorenadviseur van Welbions dan precies te bieden tijdens zo’n persoonlijk gesprek? Samen met de huurders kijkt de adviseur naar de woonsituatie en de woonwensen. ‘Wij hebben op basis van landelijke ervaringen in onze projectgroep drie verschillende pakketten ontwikkeld voor onze huurders in de Hengelose Es’, vertelt Carola Butink. Als huurders willen verhuizen kunnen zij financiële of praktische ondersteuning krijgen. Hierbij valt te denken aan een verhuiskostenvergoeding vanuit de WMO, het verzachten van de dubbele huur of het ondersteunen van huurders bij kleine klussen in de oude of de nieuwe woning. Huurders die er voor kiezen hun woning aan te passen kunnen o.a. gebruik maken van de stimuleringsregeling koopwoningen Lang Zult u Wonen van de gemeente Hengelo. Dit is echt een primeur, aangezien deze regeling nu ook speciaal voor de huurders in de pilot geldt.

De pakketten zijn optioneel voor de huurder. Als er tijdens het huisbezoek andere wensen of behoeften blijken te zijn, dan wordt er zoveel mogelijk maatwerk geleverd. De vraag van de huurder is leidend.

Folder met geschikte woningen
Om huurders te laten zien welke woningen geschikt zijn in de Hengelose Es is een folder ontwikkeld. De woonconsulent neemt deze folder altijd mee tijdens het gesprek. Ook de folders van Lang zult u Wonen, waarin huurders kunnen lezen op welke manier zij hun huis het beste kunnen aanpassen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, worden uitgedeeld. Op deze manier kunnen huurders weloverwogen de keuze maken ‘word ik oud in mijn huidige huurwoning of verhuis ik liever naar een geschikte woning’?

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Welbions

 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy