Bedrijven in seniorenmarkt zien meerwaarde samenwerking

1024 683 admin

Bouw- en installatiebedrijven zien de meerwaarde van samenwerken met ergotherapeuten, thuiszorgorganisaties en hulpmiddelenleveranciers. Dat blijkt uit de evaluatie van het project Ondernemend Noaberschap waarin 20 bedrijven uit Overijssel het afgelopen jaar samenwerkten rondom het thema levensloopbestendig wonen.

Betere aansluiting tussen vraag en aanbod

Het project werd in 2017 gestart op initiatief van de regio’s Oost van Bouwend Nederland en UNETO-VNI met ondersteuning van provincie Overijssel.  Doel was om te verkennen hoe de bouw- en installatiebranche beter kunnen inspelen op de toenemende vergrijzing en de vragen en wensen van de oudere woonconsument. Daarvoor werd de samenwerking gezocht tussen ondernemers actief in de bouw- en installatiebranche, maar juist ook met bedrijven buiten het werkgebied, zoals ondernemers die particuliere zorgdiensten of producten leveren aan ouderen. Lang zult u wonen ondersteunde het project met kennis en advies op het gebied van levensloopbestendig wonen.

Meer kennis over doelgroep, markt en groter netwerk

De deelnemende bedrijven geven in de evaluatie aan dat ze door het project beter inzicht hebben gekregen in de markt rondom wonen en zorg en de doelgroep die ontstaat door de vergrijzing. Ook zien de ondernemers nieuwe commerciële kansen en kansen voor nieuwe samenwerkingen met partners buiten hun eigen werkveld. Vooral het delen van kennis en het verbreden van hun netwerk met ondernemers uit een ander werkgebied wordt door de ondernemers zeer gewaardeerd. De meeste bedrijven geven aan dat ze nu beter zicht hebben op wat er in de markt speelt en waar andere bedrijven en zorgaanbieders zich mee bezighouden. Dat zorgt ervoor dat de ondernemers weten bij wie ze terecht kunnen voor specifieke vragen van hun ouder wordende klanten.

Markt is belangrijk om bewustwording op gang te brengen

Lang zult u wonen deelde als projectpartner kennis en ervaring in Ondernemend Noaberschap. Ondernemers werden door Lang zult u wonen bijgepraat over manieren waarop inwoners woningaanpassingen kunnen financieren. Zoals stimuleringsregelingen bij gemeenten, de Blijverslening en de relatief nieuwe Verzilverlening. Daarnaast deelde Lang zult u wonen haar jarenlange ervaring met bewustwordingscampagnes bij gemeenten in Nederland rondom langer zelfstandig thuis wonen. Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen, kijkt tevreden terug op het project. “Als bedrijven weten wat de mogelijkheden zijn en hoe de klant het beste geholpen kan worden bij bepaalde vraagstukken rondom langer thuis wonen, dan kunnen zij hun klanten goed en op tijd informeren over alle mogelijkheden. En met goede informatie kunnen mensen nu eenmaal betere beslissingen nemen.”

Bekijk de bedrijven op de bedrijvenpagina van Lang zult u wonen

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy