Gemeente Dronten start met campagne Lang zult u wonen

150 150 admin

De gemeente Dronten start met de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen. Ook introduceert de gemeente de Blijverslening voor inwoners die verbeteringen in hun woning willen aanbrengen om langer zelfstandig, veilig en comfortabel thuis te blijven wonen. Zo stimuleert en ondersteunt de gemeente haar inwoners om zelf en op tijd aan de slag te gaan met het aanpassen van de woning aan het ouder worden.

Bewustwordingscampagne voor langer zelfstandig thuis wonen
De gemeente Dronten heeft net als andere gemeenten in Nederland te maken met toenemende vergrijzing. Het aantal 65+’ers in 2015 was 16% van het totale aantal inwoners. In 2035 zal bijna 1 op de 4 inwoners (24%) in de gemeente Dronten 65 jaar of ouder zijn. De rijksoverheid wil graag dat we zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen als anticiperende en zelfredzame burgers. Dat betekent dat mensen zorg en aanpassingen in en om het huis vaker zelf moeten regelen en betalen. Met de bewustwordingscampagne van Lang zult u wonen wil de gemeente Dronten inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant bewust maken van de mogelijkheden om tijdig aan de slag te gaan met woningverbeteringen. Voor nu en voor later.

Introductie Blijverslening als financiële stimuleringsmaatregel
Naast het informeren van inwoners met de campagne Lang zult u wonen, gaat de gemeente Dronten de Blijverslening aanbieden. De Blijverslening is een lening voor oudere inwoners waarmee ze aanpassingen kunnen financieren. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen gewoon in hun eigen woning en eigen wijk willen blijven wonen, ook als ze ouder worden. Met de Blijverslening wil de gemeente de financiële drempel om de benodigde aanpassingen te doen verlagen. De gemeente Dronten maakt op 6 oktober meer bekend over de Blijverslening voor haar inwoners.

Start campagne 6 oktober op de Dag van de Ouderen
Op 6 oktober gaat de campagne officieel van start en introduceert de gemeente de Blijverslening in Dronten. Dit gebeurt op de Dag van de Ouderen. In De Meerpaal in Dronten kunnen ouderen zien wat zij allemaal kunnen doen om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te blijven wonen. Meer informatie over De Dag van de Ouderen in Dronten is te vinden in de evenementenagenda van Lang zult u wonen

Wilt u alvast meer lezen over de Blijverslening? Op de website van de Svn vindt u algemene informatie over deze vorm van financiering.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy