Wethouder Jurgen van Houdt

“Denk op tijd na over een geschikte woning”

300 200 admin

Wethouder Jurgen van Houdt uit Enschede hoopt dat hij zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in het huis en de buurt waar hij nu met veel plezier woont. “Maar er komt een moment waarop dat misschien niet meer kan”, realiseert hij zich. Dat moment wil hij voor zijn, door op tijd aan de slag te gaan met geschikt maken van zijn woning voor de toekomst. “We moeten met elkaar nadenken over het juiste moment om onze woning levensloopgeschikt te maken. Als je op een dag denkt: het lukt me niet meer om hier te blijven wonen, ben je eigenlijk te laat.”

Mensen willen graag zelfstandig blijven wonen

Dat we langer zelfstandig thuis blijven wonen is niet alleen een kwestie van ‘moeten’, benadrukt de wethouder. “De gedachte dat we langer zelfstandig thuis blijven wonen omdat de overheid dat wil, is verkeerd. We zien juist vaak dat mensen dat zélf graag willen. Ze willen niet verhuizen omdat ze het naar hun zin hebben in het huis en de wijk waar ze al jaren wonen. Ze kennen hun buren en maken deel uit van een sociaal netwerk dat ze graag willen behouden.”

Kleine tips en aanpassingen vaak al genoeg

Een woning aanpassen betekent niet dat er direct verbouwd hoeft te worden. Vaak is al met kleine tips en aanpassingen de veiligheid in en om het huis te verhogen. Denk daarbij aan het plaatsen van een tweede trapleuning voor extra houvast, het verwijderen van losliggende kleedjes om valongelukken te voorkomen of het aanbrengen van een stroevere vloer in de badkamer. “Het is van belang dat inwoners informatie kunnen vinden om op het juiste moment zelf al aan de slag gaan met hun woning. Overheden kijken ook naar de mogelijkheden voor levensloopbestendige woningen bij nieuwbouw.”

Samenwerking met veel organisaties

De gemeente Enschede werkt aan bewustwording door met veel organisaties in de stad samen te werken. “Via de campagne Lang zult u wonen hebben we vorig jaar mensen tips en adviezen gegeven om hun woning zelf veiliger en comfortabeler te maken. Via Huis-aan-Huis Enschede zijn inwoners geïnformeerd over al die organisaties waar ze terecht kunnen. Van de ouderenbonden tot Sportaal, van Duurzaam Thuis Twente en de Twentse Zorgacademie tot de wijkteams. “Bewustwording is een zaak van de lange adem. Er is de afgelopen vier jaar veel veranderd. In 2018 werken we als gemeente Enschede ook samen met de Stichting Vitaliteit + Veiligheid Senioren, zij komen bij seniore inwoners thuis en organiseren cursussen valpreventie.”

Is uw woning over 10 jaar ook nog geschikt?

Zijn er beperkingen of problemen waar inwoners hulp bij nodig hebben omdat ze er zelf niet uitkomen, dan kan de gemeente Enschede ondersteuning bieden. Zo kunnen bepaalde woningaanpassingen gefinancierd worden vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). “Maar we moeten ook eerlijk en solidair zijn als gemeente, we kunnen net als ieder ander niet uitgeven wat we niet hebben. We denken mee en kijken wat mensen nodig hebben, maar ook wat mensen zelf juist wel kunnen doen. Daarnaast hebben we als gemeente simpelweg niet genoeg geld om woonaanpassingen te betalen voor al onze inwoners. Daarvoor zijn we als inwoners ook steeds meer zelf verantwoordelijk. Net zoals we zelf verantwoordelijk zijn voor het aanschaffen van een kinderwagen of het traphekje om te voorkomen dat kinderen van de trap vallen. Juist daarom is het volgens Van Houdt goed om op tijd vooruit te kijken en de vraag te stellen: is mijn woonsituatie ook over 10 of 20 jaar nog geschikt voor mij of mijn partner?

Wijkteams Enschede zijn vraagbaak

Het aanbod van organisaties die inwoners kunnen ondersteunen is groot in Enschede. Deze organisaties zijn te vinden in de Wijkwijzer op de website van Wijkteams Enschede. Ook kunnen mensen daarvoor terecht bij de Wijkwijzer inlooppunten. De Wijkwijzers werken nauw samen met Wijkteams Enschede. Wethouder Van Houdt. “We moeten ervoor zorgen dat we goed met elkaar blijven samenwerken in het aanbod richting onze jeugd van vroeger en voorkomen dat het aanbod versnippert. We willen niet dat inwoners door al die welwillende bomen het bos niet meer zien. Als mensen met hulp van de Wijkwijzer hun probleem niet kunnen oplossen, kunnen ze terecht bij Wijkteams Enschede”.

Meer informatie over de wijkteams Enschede

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy