Jaarlijks 42.000 aangepaste woningen nodig

578 384 admin

In 2012 was er in Nederland een tekort van 84.000 aangepaste woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Dit laten minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lokaal maatwerk is vereist om dit probleem op te lossen.

Volgens de bewindslieden brengt nieuwbouw op dit punt geen uitkomst, al was het maar omdat er momenteel nauwelijks wordt gebouwd. Door verbouw, creëren van zorgsteunpunten en bijvoorbeeld herbestemming van vastgoed kan het tekort aan geschikte woonruimte wel worden teruggedrongen, zo stellen Blok en Van Rijn.

Situatie vraagt om samenwerking lokale partijen
Uit het rapport Monitor investeren voor de toekomst 2012 blijkt dat er door de vergrijzing in de periode 2012-2021 jaarlijks zo’n 42.000 nieuwe aangepaste woningen nodig zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bijna tweederde van de mensen die voorheen naar een intramurale voorziening zouden gaan nu zal vragen naar verzorgd wonen. Verder wilt 16% een aangepaste woning (maar (nog) niet verzorgd wonen) en 20% een ‘gewone’ woning. Om aan de vraag te kunnen voldoen moeten woningcorporaties en gemeenten samen optrekken met ouderen, zorg- en welzijnaanbieders en marktpartijen. Een lokale aanpak is hierbij noodzakelijk, omdat er regionaal en zelfs plaatselijk sprake is van grote verschillen.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy