Lang zult u wonen maakt zich sterk voor Transitieagenda

200 200 admin

Lang zult u wonen is verheugd over de brief die Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris van Rijn (VWS) de Tweede Kamer op 4 juni 2014 hebben gestuurd over langer zelfstandig wonen voor mensen met behoefte aan zorg en ondersteuning. Op belangrijke punten delen we de strekking en het streven van de brief. Reden om onze expertise en ervaring tijdens regiotafels en met het aanjaagteam te willen delen.

Regiotafels
De overheid streeft ernaar dat meer mensen – zowel ouderen als jongeren met zorgbehoefte – in hun huis kunnen blijven wonen. Om dit streven kracht bij te zetten is de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen ontwikkeld. Onderdeel van de agenda vormen de Regiotafels in 43 Wmo-regio’s. In deze overleggen moet de gewenste regionale en lokale samenwerking tussen gemeenten, wooncorporaties en zorgorganisaties vorm krijgen en verstevigd worden. Een goede zaak, waar Lang zult u wonen samen met haar partners graag een steentje aan bij wil dragen.

Aanjaagteam
De overheid heeft verder een speciaal Aanjaagteam onder leiding van Marnix Norder ingesteld dat de overlegpartners met expertise gaat bijstaan. Ook dit team kan rekenen op onze welwillende medewerking. Met name op het gebied van bewustmaking van burgers hebben we immers de afgelopen tijd veel producten ontwikkeld en ervaring opgedaan!

Hameren op bewustwording
Veel waarde hechten de bewindslieden aan bewustwording van mensen. Zij constateren dat een deel van hen al keuzes maakt om hun woning aan te passen, maar dat dat nog niet voor iedereen geldt. Zij stellen: ”We willen bereiken dat meer mensen hier eerder over nadenken, zodat ze uiteindelijk de keuze hebben langer in hun woning te blijven wonen.” Een bewustwordingscampagne als Lang zult u wonen kan hier zeker aan bijdragen.

Lang zult u wonen heeft ervaring
Sinds de start in 2013 werken wij met 22 Overijsselse gemeenten aan bewustwording van burgers. Lang zult u wonen is het motto van de campagne, waarin we mensen op een positieve manier stimuleren om vroegtijdig hun woning aan te passen. Ofwel: maak nu uw woning al veiliger en comfortabeler, daar heeft u nu én nog vele jaren plezier van! Hoe we dit doen? Kijk maar!

Samen kom je verder
Niet onbelangrijk te vermelden is dat de campagne wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Niet alleen met financiële middelen, maar vooral ook door een gezamenlijke aanpak te bevorderen. Zo voorkomen we dat iedere gemeente het wiel opnieuw uitvindt en worden beschikbare publieke middelen optimaal benut.

Ook heeft een aantal bedrijven zich aan de campagne verbonden. Met als resultaat een nieuw samenspel tussen publiek en private partijen, om er voor te zorgen dat mensen gewoon thuis kunnen wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Ook met ouderenbonden werken we samen, bijvoorbeeld als we lokale Lang zult u wonen-markten organiseren.

Tot slot tonen verschillende gemeenten buiten de provincie Overijssel belangstelling voor de campagne. Een goede ontwikkeling, wat ons betreft. Met deelname van nieuwe gemeenten kunnen we Lang zult u wonen namelijk doorontwikkelen en continueren. Belangstelling? Neem gerust contact met ons op. Want ook hier geldt: samen kom je verder!

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy