Migrantenouderen en onderzoekers leren samen over zorgtechnologie

1024 683 mariawalters

Een jaar geleden moest Sevilay Dalli door Corona de deuren van de dagbesteding voor migrantenouderen in Almelo sluiten. Zij zette vervolgens virtuele assistent Anne in. Zo kan zij met haar cliënten beeldbellen en op afstand zorg en ondersteuning bieden. Vanuit TOPFIT Citizenlab doen onderzoekers van hogeschool Saxion en Universiteit Twente samen met migrantenouderen onderzoek naar de ervaringen bij het gebruik van zorgtechnologie Anne4Care.

Samen leren en onderzoeken in het TOPFIT Citizenslab

Zeven migrantenouderen en drie zorgprofessionals werken het afgelopen jaar nauw samen met de onderzoekers van TOPFIT Citizenlab. Met methoden van citizenscience geven zij vorm aan deze bijzondere samenwerking. De migrantenouderen worden co-onderzoekers en worden actief aangesproken. Ze zijn niet alleen respondenten tijdens de interviews. Ook worden ze onder andere betrokken bij het opstellen van de topiclijst en de zgn. codeboom om de interviews te coderen. De betrokkenheid en het enthousiasme bij migrantenouderen om aan het onderzoek mee te doen is mede hierdoor groot.

Virtuele Anne gaat aan de slag

Vanaf halverwege 2020 ontvangen de migrantenouderen ondersteuning van virtuele assistent Anne. De keuze van directeur Sevilay Dalli van IMEAN Care valt op Anne omdat zij op spraak reageert, praat, luistert en taken uitvoert. Verder kan Anne beeldbellen en heeft ze spraakherkenning, medicatieherinnering en een agendafunctie. Ook is een spelletjes spelen of luisteren naar de radio mogelijk. Wat de doorslag geeft is dat leverancier Anne4Care aanbiedt om Anne ook in het Turks te laten spreken. Handig voor mensen die de Nederlandse taal minder beheersen en weinig ervaring hebben met computers of tablets.

Anne is positief ontvangen

Voordat Anne echt aan de slag kan, treffen de leverancier en de zorgorganisatie de nodige voorbereidingen. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde informatie in Anne staat. Afspraken, medicijnlijsten en contactgegevens voor het bellen worden ingevoerd. Ook wordt er veel geoefend en moedigden de ouderen elkaar aan om mee te doen met Anne en met het onderzoek. Zo wordt Anne hét gespreksonderwerp op de dagbesteding. Na ingebruikname blijkt Anne vooral ondersteunend bij het onthouden van afspraken en het innemen van medicatie. Met beeldbellen worden nog wel wat uitdagingen ervaren.

Anne is als een extra stel hersenen’, aldus één van de migrantenouderen in het onderzoek

Onderzoek met en door migrantenouderen is nodig

Omdat veel zorgtechnologie migrantenouderen niet bereikt, is nog niet veel bekend over de manier waarop zij zorgtechnologie ervaren. Veel migrantenouderen in dit onderzoek zijn in de jaren zestig uit Turkije naar Almelo gekomen om in de textielindustrie te werken. Het gaat om oudere mensen met en zonder dementie. Hoewel sprake is van een taalbarrière, overwinnen migrantenouderen, onderzoekers die samen met Sevilay Dalli en haar medewerkers. Vervolgonderzoek is nodig om meer te weten te komen. Dit citizenscience onderzoek laat in ieder geval zien dát en hoe het kan.

Over TOPFIT Citizenlab

TOPFIT Citizenlab is een driejarig onderzoeks- en innovatieprogramma in Twente. In dit programma werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovatie voor zorg en gezondheid. Met als doel gezondheid en geluk van inwoners van Twente te bevorderen. Het Citizenlab is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal Twente door middel van bijdragen vanuit de Regio Envelop van het Rijk, de Provincie Overijssel, Regio Twente en Twente Board.

Lang zult u wonen deelnemer in TOPFIT Citizenlab

Eén van de bedrijven in TOPFIT Citizenlab is Lang zult u wonen. Lang zult u wonen wil bijdragen aan innovaties en projecten die mensen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk thuis te (blijven) wonen, ook als zorg ze nodig hebben. Technologie die het leven thuis makkelijker maakt, is daarbij belangrijk. Lang zult u wonen hielp bij het verkrijgen van financiering om dit technologieproject bij migrantenouderen mogelijk te maken, was de schakel tussen praktijk en onderzoek en verzorgde interne en externe communicatie.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy