‘Oliemannetje’ Marnix Norder: “De eerste sexy rollator moet ik nog zien”

302 260 admin

Hij is sinds juni voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen dat de regionale samenwerking op dit gebied in gang moet zetten. In die hoedanigheid beschouwt hij zichzelf als een soort oliemannetje met een team dat gemeenten, zorginstellingen en corporaties helpt de weg te vinden naar een nieuw evenwicht in wonen – zorg – welzijn.

Norder stelt dat er wat betreft de woningvoorraad op drie terreinen actie wordt vereist. Naast nieuwbouw van met name kleine woonprojecten voor ouderen (hofjes) en de omzetting van verzorgingshuiscomplexen doelt hij hier op aanpassing van bestaande woningen. Ook in dat laatste segment kan volgens hem qua beleid en communicatie nog veel verbeterd worden: “Elk vers ouderpaar wordt bedolven onder de Blije Dozen, met handige ditjes en datjes. Maar de eerste sexy rollator moet ik nog zien. Een comfort- en gemakshoekje bij de Praxis of de Gamma met allerlei aanpassingen en voorzieningen om je woning veilig en comfortabel te maken, zou bijvoorbeeld ook standaard moeten zijn.”

‘Gemeenten moeten het beter doen’
Ook vanuit de gemeenten kan volgens Norder de communicatie over woningaanpassingen beter: “We hebben een paar keer ‘burger gespeeld’ en op websites van gemeenten zoekopdrachten ingevuld: ‘woning aanpassen’ bijvoorbeeld. Je vindt niets of je verzandt. Gemeenten moeten dat beter doen en een voorbeeld nemen aan de Belastingdienst. Zoekvragen als ‘Mag ik mijn autokosten aftrekken als….?’ worden helder beantwoord.”
Interview in kader van opdracht SVn
Het gehele interview met Marnix Norder kunt u lezen op de site van Platform31. Het gesprek vond plaats in het kader van een onderzoek dat Platform31 in opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uitvoert. SVn wil nagaan hoe zij een bijdrage kan leveren aan de zoektocht van gemeenten om woningaanpassing onder eigenaar-bewoners te stimuleren.

Norder ontvangt brochure met Lang zult u wonen als voorbeeldproject
In een digitale brochure worden gemeenten geprikkeld om na te denken over de manier waarop zij met preventieve maatregelen het langer zelfstandig wonen van ouderen kunnen stimuleren. Marnix Norder krijgt op donderdag 6 november tijdens de Ledenbijeenkomst van de SVn in Utrecht de brochure officieel aangeboden. Vervolgens is het rapport met daarin Lang zult u wonen als voorbeeldproject online beschikbaar.

U kunt de brochure van Platform31 hier downloaden. Het hoofdstuk over Lang zult u wonen begint op pagina 26 van deze brochure.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy