Ondernemend Noaberschap: nieuw netwerk voor bedrijven in seniorenmarkt

150 150 admin

De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan woningen voor senioren. Veel bedrijven spelen hier nog onvoldoende op in en daarmee laten ze kansen liggen. De regio’s Oost van Bouwend Nederland en UNETO-VNI beginnen daarom het project Ondernemend Noaberschap. Met dit initiatief willen ze ondernemers helpen met het verzilveren van kansen op de seniorenmarkt. Lang zult u wonen doet mee aan het project als kennispartner voor de bedrijven.

Grote en groeiende markt voor seniorenwoningen
In Nederland wonen op dit moment 4,1 miljoen 55-plussers en 3,1 miljoen 65-plussers. Die aantallen gaan de komende jaren hard stijgen. Veel van die senioren hebben een eigen woning en hun gemiddelde hypotheekschuld is laag. Senioren hebben andere woonbehoeften dan jongeren en gezinnen. De babyboom generatie komt eraan en dat zijn over het algemeen een welvarende en kritische consumenten voor wonen, gemak en zorg. Er ontstaan nieuwe woonvormen voor senioren, steeds vaker op eigen initiatief. Uit recente studies van onder andere ING, ABN AMRO en de Kamer van Koophandel blijkt dat hier sprake is van een groeimarkt. Toch spelen veel bedrijven hier nog onvoldoende op in. Het project Ondernemend Noaberschap moet daar verandering in brengen. Zodat er een betere match ontstaat tussen vraag en aanbod. Om die match tot stand te brengen hebben ondernemers volgens de initiatiefnemers meer kennis nodig over de trends, ontwikkelingen en kansen in de seniorenmarkt.

Terugtrekkende overheid en meer behoefte aan comfort en zorg
Niet alleen de woonconsument heeft andere wensen de komende jaren. Ze zijn op zoek naar meer gemak, comfort, veiligheid en nemen in toenemende mate zorgdiensten aan huis af. Ook de overheid zet al jaren in op meer zelfredzaamheid. Alleen voor mensen met de laagste inkomens is de overheid nog een vangnet op het gebied van wonen en zorg. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen is daarmee steeds meer een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Aan de andere kant zijn er nieuwe stimuleringsregelingen in opkomst zoals subsidies voor woningaanpassingen en de Blijverslening waarmee senioren hun woningaanpassing voordelig kunnen financieren.

Advies en kennis delen met ondernemers
Lang Zult U Wonen geeft huurders en woningeigenaren al jaren advies en informatie over alle mogelijkheden die er zijn om zo lang en comfortabel mogelijk thuis te blijven wonen. Daarnaast adviseert en ondersteunt Lang zult u wonen overheden en andere organisaties als het gaat om oplossingen op het gebied van wonen en zorg. Ook bedrijven spelen in het netwerk van Lang zult u wonen een belangrijke rol voor huurders en woningeigenaren. Met meer aanbieders ontstaan er meer passende oplossingen voor mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven.

Kansen voor ondernemers in de markt
In het project Ondernemend Noaberschap gaan partijen samenwerken om te kijken welke kansen er liggen. Door de netwerken te combineren krijgen ondernemers meer inzicht in de trends en ontwikkelingen en kunnen ze hun netwerk in de seniorenmarkt uitbreiden. Met de kennis en het netwerk is het voor bedrijven makkelijker zich in de toekomst te positioneren als specialist op het gebied van wonen, comfort en zorg en aan te sluiten bij behoeften uit de markt.

Aanmelden? Bedrijven kunnen gratis deelnemen
Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan het project Ondernemend Noaberschap kunnen gratis meedoen dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel. Begin juli is de kick-off. Datum en locatie volgen binnenkort.

Heeft u belangstelling voor dit project dan kunt u zich nu al melden bij de projectleider: John Bakker, e-mail: john.bakker@xement.nl, tel. 06-80090461.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy