Langer thuis? 55+’er investeert liever in duurzaamheid

800 500 admin

Investeren in een duurzame en energiezuinige woning heeft bij 55+’ers meer prioriteit dan het investeren in een woning waarin ze veilig en comfortabel kunnen blijven wonen als ze ouder worden. De helft (51%) van de 55+’ers in Nederland heeft de afgelopen vijf jaar bij investeringen in de woning rekening gehouden met duurzaamheid. In het levensloopgeschikter maken heeft 37% de afgelopen vijf jaar geld gestoken. Dat blijkt uit het onderzoek Geld (over) voor langer thuis’ van I&O Research en Lang zult u wonen onder 3007 55+’ers in Nederland.

Ambities overheid sluiten niet aan bij gedrag 55+’ers

Zowel het verduurzamen als levensloopbestendiger maken van de bestaande woningvoorraad staat hoog op de politieke agenda. We moeten langer thuis blijven wonen, liefst in een zo energiezuinig mogelijk huis. De overheid wil dat mensen zelf aan de slag gaan met het veiliger, comfortabeler én duurzamer maken van hun woning. Investeren in hun woning doen 55+’ers volop, blijkt uit het onderzoek. Bijna alle 55+’ers hebben de afgelopen vijf jaar geld geïnvesteerd in de woning (92%). Die investering draagt in veel gevallen nog niet bij aan de ambitie om Nederlandse huizen massaal veiliger en energiezuiniger te maken. Nog maar 22% van alle 55+’ers heeft bij de investering maatregelen getroffen die de woning én energiezuiniger én levensloopgeschikter maken.

Groot gedeelte houdt nergens rekening mee

Een groot gedeelte van de 55+’ers lijkt nog helemaal niet bezig te zijn om hun woning voor te bereiden op de toekomst. Bijna de helft van de huurders (46%) houdt bij de investering in huis in geen enkel opzicht rekening met levensloopbestendigheid of duurzaamheid. Bij huiseigenaren is bij 1 op de 3 investeringen geen enkele maatregel genomen om het huis veiliger of energiezuiniger te maken.

Meeste 55+’ers hebben andere wensen

De meeste 55+’ers met een koopwoning (72%) zeggen dat ze over geld beschikken om het verduurzamen en levensloopbestendiger maken van de woning zelf te betalen. Bij huurders heeft 37% voldoende financiële middelen. Het hebben van geld betekent niet dat ze dat geld ook daadwerkelijk willen gebruiken voor woningverbeteringen. Eén op de drie huiseigenaren geeft zijn geld liever ergens anders aan uit. Bij huurders is dat de helft. Men gaat liever op vakantie en geeft geld uit aan de (klein)kinderen. Woningverbetering moet dus concurreren met andere uitgaven die ouderen liever doen. “Ik kan de dingen allemaal zelf nog prima doen. Op dit moment koop ik liever een camper voor mijn geld”, gaf één van de respondenten aan. Opvallend is dat veel mensen aangeven dat ze van hun geld graag een ‘onbezorgde oude dag’ mogelijk maken. De woning lijkt daar geen belangrijk onderdeel van uit te maken.

Blijverslening en Verzilverlening nog onbekend

De Blijverslening en Verzilverlening die door sommige gemeenten en provincies wordt aangeboden om oudere inwoners te stimuleren hun woning levensloopbestendiger en duurzamer te maken, is bij een grote groep nog onbekend. Van de ondervraagde 55+’ers weet respectievelijk 85% en 90% niet dat deze regelingen bestaan en weet dus ook niet hoe ze werken. Opvallend is dat veel mensen de regelingen desondanks niet resoluut afwijzen. Een grote groep van 45% (Blijverslening) en 38% (Verzilverlening) wil er misschien gebruik van maken of weet nog niet of ze hier gebruik van zouden willen maken.

Meeliften op verduurzaming

Volgens Maria Walters van Lang zult u wonen laat het onderzoek zien dat er nog veel moet gebeuren om de grote ambities in de bestaande woningvoorraad te realiseren. “We zien dat het levensloopbestendig maken van de woning geen sexy onderwerp is en dat het in de beleving van veel ouderen alleen maar geld kost en weinig oplevert. Het voordeel is er natuurlijk wel, maar dat ligt in de toekomst. Veel mensen voelen de noodzaak en urgentie nog niet om ermee aan de slag te gaan.” Lang zult u wonen ziet zeker kansen. Bijvoorbeeld door levensloopbestendig wonen te laten meeliften op de aandacht die er is voor verduurzaming. “Minister Hugo de Jonge heeft in zijn programma Langer thuis de ambitie uitgesproken dat iedereen in een geschikte woning woont. Met het huidige tempo van woningaanpassingen wordt die ambitie niet gehaald. Mensen kiezen pas voor levensloopgeschikt wonen als de voordelen ervan duidelijk zijn, daar moeten we samen hard aan werken.”

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy