Inwoner uit Overijssel past vaker woning aan

1024 683 admin

16% van de (toekomstige) ouderen in Overijssel heeft al aanpassingen gedaan in de woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dat is 4% meer dan het landelijke gemiddelde. Ook zegt 6% om die reden al verhuisd te zijn naar een andere woning. Dat blijkt uit het onderzoek van I&O Research in opdracht van Lang zult u wonen. Het onderzoek is gehouden onder 3311 Nederlanders van 55 jaar en ouder. In Overijssel deden 508 mensen mee aan het onderzoek.  

Overgrote deel is afwachtend

Net als in de rest van Nederland is ook in Overijssel het overgrote deel van de (toekomstige) ouderen afwachtend. Ze vinden zichzelf nog te jong om na te denken over het aanpassen van de woning. Veel mensen geven aan dat ze het ‘wel zien als het zover is’. Monique van Haaf, gedeputeerde van Provincie Overijssel vindt het bemoedigend om te zien dat in Overijssel al relatief veel woningverbeteringen zijn gedaan. Maar blijft het belangrijk vinden dat mensen nadenken over hun woonsituatie in de toekomst. “Je hebt natuurlijk hele fitte ouderen van 70, 80 en misschien wel 90. Maar er komt een moment waarop je misschien wél dingen nodig hebt. Als provincie werken we daarom met gemeenten mee aan de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen.”

Honkvaster in Overijssel

Op dit moment lijkt bijna een kwart van de Nederlanders van 55 jaar en ouder bewust bezig te zijn met plannen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ze willen op termijn verbouwen (10%) of verhuizen (12%). Deze percentages zijn in Overijssel hetzelfde als de rest van Nederland. Naarmate mensen ouder worden neemt de wens om te verbouwen of verhuizen af. Tot het zestigste levensjaar heeft een derde van de inwoners nog verbouw- of verhuisplannen. Ouder dan 70 is dat nog maar 17% en van de 80+’ers wil nog maar 5% verbouwen of verhuizen. Landelijk zegt 10% van de 80+’ers dat zijn nog willen verbouwen of verhuizen. Inwoners uit Overijssel zijn een stuk honkvaster, blijkt uit het onderzoek. 

Factsheet Overijssel en landelijk onderzoek

Provincie Overijssel was de initiatiefnemer van de campagne Lang zult u wonen. De bewustwordingscampagne die mensen van 55 jaar en ouder stimuleert op tijd én zelf de woning te verbeteren met het oog op de toekomst. Inmiddels is de campagne door verschillende gemeenten in Nederland overgenomen.

Als onderdeel van het landelijke onderzoek (bekijk de landelijke resultaten), maakte I&O Research een factsheet met cijfers uit Overijssel.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy