Onderzoek

Perspectief van de oudere centraal

Weten wat er speelt

Om te zorgen dat beleid impact heeft, is het belangrijk te weten wat de doelgroep belangrijk vindt. Wat willen ouderen écht? Wat motiveert hen, wat juist niet? Met bestaand of nieuw onderzoek levert Lang zult u wonen inzichten om beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk.

Van het opzetten tot het uitvoeren van onderzoek

Lang zult u wonen helpt u als onderzoekspartner bij alle stappen en vragen die bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek van belang zijn. Hoe stelt u bijvoorbeeld goede vragen aan oudere inwoners als het gaat om langer thuis wonen of om  hun positieve gezondheid? En hoe zit het met leeftijdsverschillen tussen ouderen in de onderzoekspopulatie?

Lang zult u wonen kan zelf het onderzoek uitvoeren, maar werkt hierin ook graag samen met kennisinstituten zoals hogescholen, universiteiten, landelijke kenniscentra en onderzoeksbureaus zoals I&O Research.

Om mensen zich beter te laten voorbereiden op het ouder worden is het belangrijk om meer onderzoek te doen onder mensen in hun derde levensfase. Deze derde levensfase is bij het ontwikkelen van beleid nog vaak te weinig aandacht. Terwijl dat met het oog op de vergrijzing juist zinvol is.

Uit ons onderzoek met I&O Research weten we dat er grote verschillen zitten tussen de jongere ouderen in hun derde levensfase (55-75 jaar) en ouderen in hun vierde levensfase.

Waarom samenwerken met Lang zult u wonen als onderzoekspartner?

Praktijkgericht onderzoek met oog voor leefwereld van ouderen

Deelname aan onderzoek geeft ouderen een stem in beleid

Onderzoek mét concrete beleidsaanbevelingen voor vervolg

Onderzoeksresultaten mét verhalen achter de cijfers

Onderzoeksresultaten bruikbaar in communicatie of campagne

Onderzoek mét ouderen zorgt voor bewustwording

Voor wie?

Lang zult u wonen is dé samenwerkingspartner voor partijen die willen ontwikkelen en innoveren

Gemeenten

Raakvlak sociaal, fysiek

GGD's

Positieve gezondheid

Kennisinstellingen

Praktijkgericht (burger)onderzoek

Woningcorporaties

Toegankelijkheid, doorstroming

Zorg- en welzijnsorganisaties

Valpreventie, eHealth

Ouderenorganisaties

Themabijeenkomsten, onderzoek

Bij welke vraagstukken kan Lang zult u wonen helpen?

 • Verhalen achter de cijfers boven tafel krijgen

  We hebben veel harde data over wonen, welzijn en zorg, maar de cijfers vertellen niet het verhaal van de oudere. Hoe krijgen we de juiste verhalen, wensen en behoeften achter de cijfers te pakken en hoe vertalen we deze verhalen, wensen en behoeften naar beleid?

 • Onderzoek met ouderen mogelijk maken

  We zien kansen om onderzoek te doen onder ouderen met andere partners, maar we zijn zoekend naar de juiste verbindingen. We zoeken iemand die de kar kan en wil trekken om die verbinding tot stand te brengen en samenwerking mogelijk te maken.

 • Onderzoek onder stakeholders en ouderen naar aanpak

  We willen als gemeente of provincie bewustwording stimuleren onder oudere inwoners om op tijd hun woning levensloopbestendig te maken of om zich in bredere zin voor te bereiden op het ouder worden. We willen onderzoeken hoe we dat in onze gemeente of provincie het beste kunnen aanpakken.

 • Onderzoek naar draagvlak

  Draagvlak en burgerparticipatie onder ouderen vinden we belangrijk, maar we zoeken manieren om dit een manier te doen die voor alle partijen iets oplevert.

 • Onderzoek naar effecten van beleid en maatregelen

  We hebben als gemeente, provincie, corporatie, zorg- of welzijnsorganisatie beleid en verschillende maatregelen ontwikkeld om ouderen voor te bereiden op het ouder worden, maar we merken dat we met deze maatregelen (nog) niet de effecten bereiken die we daarmee willen bereiken. Wat is er aan de hand en hoe nu verder?

 • Onderzoek ter ondersteuning van beleidsontwikkeling

  We zoeken een partner met verstand van zaken die ons kan helpen met het doen van onderzoek, het ontwikkelen van beleid en het daadwerkelijk vertalen van onderzoek naar de praktijk.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy