Persoonlijke aandacht woningcorporatie helpt oudere huurder

150 150 admin

Huurders van 65 jaar en ouder willen net als woningeigenaren het liefst oud worden in hun eigen huis. Maar wat is ervoor nodig om huurwoningen levensloopbestendig te maken? En is de huurder zich wel bewust van de keuzes die hij heeft? Om dat te onderzoeken startte Lang zult u wonen samen met woningcorporaties Welbions en Domijn het pilotproject Lang zult u wonen, voor huurders. De twee woningcorporatie werken daarvoor samen vanuit het platform WoOn. Het project is zo succesvol gebleken dat de corporaties er een structureel vervolg aan geven.

Relatief kleine aanpassingen nodig
Om te blijven wonen waar huurders nu wonen zijn relatief kleine aanpassingen nodig. Dat blijkt uit de meer dan 60 gesprekken die woningcorporaties Welbions (Hengelo) en Domijn (Enschede) in 2016 voerden met bewoners. De insteek van de gesprekken tijdens de huisbezoeken was huurders te helpen bij het maken van keuzes om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Veel inzicht over wensen en behoeften oudere huurders
De gesprekken met huurders hebben woningcorporaties Domijn en Welbions veel inzicht gegeven in de wensen en behoeften van oudere huurders. “De pilot brengt zelfstandig wonen op latere leeftijd onder de aandacht. Bewoners denken niet zo ver vooruit. Zoals het nu gaat, gaat het prima en anders zien we wel verder, denken ze vaak”, volgens Sandra Smits van Domijn.

Meer begrip voor persoonlijke leefwereld
Voor beide corporaties waren vooral de huisbezoeken heel waardevol. Carola Butink van woningcorporatie Welbions heeft ervaren dat je de leefwereld van oudere huurders beter leert kennen als je thuis met mensen in gesprek gaat. “Je snapt beweegredenen van oudere huurders beter, je weet wat hen bezighoudt, wat hun overwegingen zijn en hoe zij het ervaren om vele jaren in een woning en buurt te wonen.”

Huurders waarderen persoonlijke aandacht
Dat de huurders door iemand van de woningcorporatie wegwijs werd gemaakt in de mogelijkheden, waardeerden ze zeer. “Ik ben gewend om mijn zaakjes zelf te regelen, maar dat wordt steeds ingewikkelder, dat heeft ook te maken met mijn leeftijd”, vertelde één van de huurders waar Domijn op huisbezoek ging. “Nu iemand met mijn persoonlijke situatie meedenkt ben ik heel blij.”  

Lang zult u wonen brengt verschillende partijen samen
Het pilotproject heeft ervoor gezorgd dat verschillende partijen die met langer zelfstandig thuis wonen te maken hebben met elkaar zijn gaan samenwerken. Vooral dat is volgens Maria Walters, directeur bij Lang zult u wonen, heel positief. “Gemeenten en corporaties hebben nu heel concreet samen opgetrokken rond het zelfstandig thuis wonen van ouderen. De gemeente Hengelo heeft onder andere haar stimuleringsregeling voor de huurders die deelnemen aan de pilot van Welbions opgesteld. In Haaksbergen zijn de Wmo consulent van de gemeente Haaksbergen en de woonconsulent van Domijn samen op huisbezoeken gegaan om van elkaar te leren en de huurder beter van dienst te zijn.”

Project krijgt vervolg bij corporaties
Zowel bij Domijn als bij Welbions krijgt het pilotproject een vervolg. De aanpak wordt ingebed om oudere huurders te ondersteunen bij het maken van keuzes over hoe ze zo zelfstandig thuis willen wonen. Domijn en Welbions maken deel uit van WoOn Twente, waarin verschillende woningcorporaties in Twente hun krachten hebben gebundeld. Ook hier zullen de resultaten van het onderzoek een vervolg krijgen.

 

Download het rapport

Wilt u meer lezen over de aanpak, de resultaten en het vervolg van dit pilotproject?

Via onderstaande link vindt u de complete rapportage met alle bevindingen:

Rapportage Ouder worden in je eigen huurwoning

 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy