Lang zult u wonen in Drenthe

Bewustwording en activering van Drentenaren rond ouder worden en wonen

Samenwerken voor groter bereik en resultaat

Provincie Drenthe wil inwoners ondersteunen bij het maken van duurzame en levensloopbestendige keuzes. Om ervoor te zorgen dat meer mensen op tijd hun woning toekomstbestendig te maken of op tijd verhuizen. Lang zult u wonen geeft samen met de provincie een vervolg aan de communicatiecampagne die vanaf 2018 loopt. Per juni 2021 helpt Lang zult u wonen de provincie ook bij het in beeld brengen en (financieel) ondersteunen van praktijkprojecten die zorgen dat inwoners veilig en comfortabel thuis kunnen (blijven) wonen. Informatie over deze activiteiten en projecten krijgen vervolgens een plek op drenthe.langzultuwonen.nl. Zo ontstaat voor burgers dé vindplek met informatie over toekomstbestendig wonen in Drenthe. 

 • De uitdaging

  Provincie Drenthe vergrijst. Deze vergrijzing zorgt voor een grote woon(zorg)opgave. Naast nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed, is ook ook bewustwording en activering van inwoners nodig. Zodat zij zelf op tijd hun eigen woning veiliger en comfortabeler maken óf op tijd verhuizen. Een woning die klaar is voor de toekomst is veilig en comfortabel, maar is ook duurzaam en energiezuinig. De uitdaging is daarom ook om inwoners de meerwaarde te laten zien van het combineren van duurzame en levensloopbestendige woningverbeteringen. Tot slot is het de bedoeling dat bewustwording wordt omgezet in actie, ofwel opvolging krijgt bij organisaties zoals ouderenorganisaties, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisatie in de provincie. Om meer mogelijk te maken wil provincie Drenthe deze organisaties (financieel) ondersteunen.

 • De oplossing

  Inwoners van Drenthe krijgen de komende twee jaren volop praktische tips en adviezen om eens met een andere bril naar hun huidige woning te kijken. Het gaat over maatregelen die ze zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun huis op tijd geschikt is voor de toekomst. Zo blazen we de lopende campagne nieuw leven is. Ook breiden we uit. Bedoeling is om inwoners ook te gaan informeren over nieuws, hulp en activiteiten van andere organisaties die zich met hetzelfde thema bezighouden. Zoals woningcorporaties, zorg- of welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties. Zo wordt de website drenthe.langzultuwonen.nl dé vindplek voor informatie over toekomstbestendig wonen. Om inwoners in actie te krijgen ondersteunt Lang zult u wonen de provincie Drenthe met het opstellen en uitvoeren van een subsidieregeling voor projecten die zich richten op het langer zelfstandig thuis wonen van Drentenaren. Het project loopt tot 1 juni 2023.

 • De resultaten

  Het Lang zult u wonen project in Drenthe beoogt het volgende op te leveren:

  • Een vernieuwde website drenthe.langzultuwonen.nl met informatie over de achtergrond van de campagne, inspiratie (tips en adviezen), financiële regelingen, nieuws over (nieuwe) initiatieven in de provincie
  • Inventarisatie van projecten en initiatieven in Drenthe die zich richten op het zelfstandig thuis (blijven) wonen van Drentenaren en het in beeld brengen daarvan op drenthe.samenwerken.langzultuwonen.nl in een artikelenreeks
  • Samenwerking tussen provincie Drenthe en organisaties in de provincie rond bewustwording door het delen van elkaars nieuws en inzet van ieders communicatiekanalen, geformaliseerd met een intentieverklaring
  • Bereiken van minimaal 50% van de inwoners van 55-75 jaar van Drenthe met de Lang zult u wonen boodschap, op basis van een marketing- en communicatieplan en samenwerking met organisaties in de provincie
  • Advies en ondersteuning bij het opstellen van een toetsingskader ten behoeve van de subsidieregeling voor projecten en initiatieven in de provincie, die zich richten op het veilig en comfortabel (blijven) wonen van oudere inwoners

Ook een Lang zult wonen campagne?

Wilt u ook een Lang zult u wonen campagne in uw gemeente of provincie? Dat kan. Voordeel is dat u snel van start kunt en meelift op wat in de provincies Overijssel en Drenthe de afgelopen jaren ontwikkeld is. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Maria Walters.

Project details

De campagne Lang zult u wonen in Drenthe ging in 2018 van start en krijgt per juni 2021 een vervolg. De bewustwordingscampagne wordt niet alleen voortgezet, maar ook uitgebreid. Allereerst door activiteiten en praktijkprojecten van andere partijen die bezig zijn met het langer zelfstandig thuis wonen in beeld te brengen. Maar ook door samen met Drentse organisaties campagne te voeren door elkaars nieuws te delen en zo meer inwoners van Drenthe te bereiken. Ook wil provincie Drenthe deze activiteiten en praktijkprojecten (financieel) ondersteunen zodat ze meer impact hebben.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy