Burgerwetenschap in Schelfhorst Almelo

Onderzoek doen mét en dóór inwoners, samen met onderzoekers van kennisinstellingen

Burgerwetenschap levert nieuwe kennis en inzichten

Citizenscience of burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door oudere inwoners van de wijk Schelfhorst. Samen met onderzoekers van kennisinstellingen doen zij onderzoek naar hun eigen leefomgeving en manieren om gelukkig en gezond ouder te worden. Zij werken samen met onderzoekers van Saxion, de Universiteit Twente, het ROC van Twente, GGD Twente, gemeente Almelo en Lang zult u wonen. Dit onderzoek is onderdeel van het TOPFIT Citizenlab, een driejarig onderzoeks- en innovatieprogramma in Twente.

 • De uitdaging

  Veel onderzoek en beleid over ouderen en vergrijzingsvraagstukken komt tot stand zonder een actieve inbreng of rol van ouderen zelf. Om oudere inwoners een stem te geven vindt burgerwetenschap (of citizenscience) plaats in het TOPFIT Citizenlab. In dit driejarig onderzoeks- en innovatieprogramma in Twente werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovatie voor zorg en gezondheid. Met als doel gezondheid en geluk van inwoners van Twente te bevorderen. Lang zult u wonen is één van de bedrijven in TOPFIT Citizenlab. Aan Lang zult u wonen de vraag om met inwoners van Schelfhorst een citizenscience project op te zetten in samenwerking met onderzoekers van Saxion, de Universiteit Twente, het ROC van Twente en met de GGD Twente, gemeente Almelo en techniekpartners binnen TOPFIT Citizenlab. En hier vervolgens ook samen uitvoering aan te geven.

 • De oplossing

  Lang zult u wonen verkent in 2020 de kansen en mogelijkheden binnen TOPFIT Citizenlab om met de vraag van vergrijzing en het veilig en gezond (blijven) wonen in de wijk Schelfhorst aan de slag te gaan. De vraag past prima binnen de doelstellingen en ambities van het TOPFIT Citizenlab programma en meerdere mensen en organisaties gaan de samenwerking aan. Lang zult u wonen vervult de rol van verbinder, aanjager en projectleider en werkt het idee samen met partijen verder uit. Verder brengt Lang zult u wonen haar kennis en expertise rond het zelfstandig wonen (en zorg) van oudere mensen in. Ook zorgt Lang zult u wonen voor de communicatie met inwoners en maakt daarbij gebruik van de Lang zult u wonen communicatie kanalen. Het onderzoek gaat naar verwachting een jaar lopen.

 • De resultaten

  Het citizenscience project in Schelfhorst beoogt het volgende op te leveren:

  • Inzicht in wat bewoners Schelfhorst belangrijk vinden bij ouder worden & wonen en het voorbereiden hierop, hoe zij hun woonomgeving ervaren, nu en in de toekomst – als ze ouder worden – afgezet tegen de kansen en bedreigingen die professionals zien.
  • Inzicht in of/hoe uitkomsten uit citizen science de uitkomsten uit de GGD monitor kunnen duiden, ofwel de dataset GGD kunnen verrijken, zodat deze beter aansluit op de informatiebehoefte gemeente.
  • Weten hoe we beter kunnen communiceren met ouderen over wat zij belangrijk vinden. In de bewustwordingscampagne, maar ook in onderzoek van de GGD.
  • Meer betrokkenheid en inbreng (participatie) van ouderen bij (gemeentelijk) beleid door mensen deel te laten nemen aan citizen science.
  • Meer bewustwording rond gezond en veilig ouder worden en wonen bij deelnemers aan citizen science door verandering in kennis, houding en gedrag.
  • Input voor programmalijnen van de GGD (gezond wonen en gezond oud zijn).
  • Ideeën voor nieuwe methode/module in de bewustwordingsaanpak Lang zult u wonen 2.0,
  • Ideeën over hoe het denken over positieve gezondheid invulling kan krijgen op wijkniveau.
  • Betrekken van het bedrijfsleven – leren van marketing – ook bij senioren.

Geïnteresseerd in citizenscience of burgerwetenschap?

Wilt u ook met citizenscience antwoord vinden op een onderzoeksvraag of wilt u meer weten over het Twentse onderzoeksprogramma en het TOPFIT Citizenlab? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Maria Walters.

Project details

Halverwege 2020 kwam Rembrandt de Vries, inwoner van de wijk de Schelfhorst in Almelo, bij het TOPFIT Citizenlab met de vraag of het mogelijk was onderzoek te doen. Niet over ouderen, maar mét en dóór ouderen. Onderzoek naar de gevolgen van vergrijzing wijk van de Schelfhorst vanuit het perspectief van ouder wordende inwoners zelf. Want hoe kijken zij naar hun toekomst in deze wijk? Hoe willen zij (blijven) wonen en wat verwachten zij van (zorg)technologie?

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy