Lang zult u wonen in Harderwijk

Bewustwording en activering van inwoners uit Harderwijk rond ouder worden en wonen
Lang zult u wonen Harderwijk

Samenwerken voor groter bereik en resultaat

Gemeente Harderwijk wil haar inwoners ondersteunen bij het maken van duurzame en levensloopbestendige keuzes. Om ervoor te zorgen dat meer mensen op tijd hun woning toekomstbestendig te maken of op tijd verhuizen. Per maart 2022 helpt Lang zult u wonen de gemeente bij het in beeld brengen van praktijkprojecten die zorgen dat inwoners veilig en comfortabel thuis kunnen (blijven) wonen. Informatie over deze activiteiten en projecten krijgen vervolgens een plek op harderwijk.langzultuwonen.nl. Zo ontstaat voor burgers dé vindplek met informatie over toekomstbestendig wonen in Harderwijk. 

  • De uitdaging

    Harderwijk vergrijst. Deze vergrijzing zorgt voor een grote woon(zorg)opgave. Naast nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed, is ook ook bewustwording en activering van inwoners nodig. Zodat zij zelf op tijd hun eigen woning veiliger en comfortabeler maken óf op tijd verhuizen. Een woning die klaar is voor de toekomst is veilig en comfortabel, maar is ook duurzaam en energiezuinig. De uitdaging is daarom ook om inwoners de meerwaarde te laten zien van het combineren van duurzame en levensloopbestendige woningverbeteringen. Tot slot is het de bedoeling dat bewustwording wordt omgezet in actie, ofwel opvolging krijgt bij organisaties zoals ouderenorganisaties, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisatie in de gemeente. 

  • De oplossing

    Inwoners van Drenthe krijgen de komende twee jaren volop praktische tips en adviezen om eens met een andere bril naar hun huidige woning te kijken. Het gaat over maatregelen die ze zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun huis op tijd geschikt is voor de toekomst. Zo blazen we de lopende campagne nieuw leven is. Ook breiden we uit. Bedoeling is om inwoners ook te gaan informeren over nieuws, hulp en activiteiten van andere organisaties die zich met hetzelfde thema bezighouden. Zoals woningcorporaties, zorg- of welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties. Zo wordt de website harderwijk.langzultuwonen.nl dé vindplek voor informatie over toekomstbestendig wonen. 

  • De resultaten

Ook een Lang zult wonen campagne?

Wilt u ook een Lang zult u wonen campagne in uw gemeente of provincie? Dat kan. Voordeel is dat u snel van start kunt en meelift op wat in de provincies Overijssel en Drenthe de afgelopen jaren ontwikkeld is. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Maria Walters.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy