In 2 werelden

Opzetten van een leernetwerk en livinglabs met migrantenouderen in Overijssel

Verkleinen gezondheidsverschillen als leidraad

Wat vinden migrantenouderen zélf belangrijk als het gaat om gezond ouder worden? Die vraag staat centraal in het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’. Lang zult u wonen ontwikkelde in opdracht van het lectoraat Verpleegkunde van Saxion een programmatische aanpak waarin verschillende onderzoeksprojecten in onderlinge samenhang worden uitgevoerd.

 • De uitdaging

  Bij hogescholen Saxion en Windesheim bestond de behoefte om nieuwe onderzoeksprojecten mét migrantenouderen in de praktijk op te zetten en daarbij maatschappelijke impact te hebben. Ofwel om bij te dragen aan maatschappelijke verandering voor migrantenouderen, kwetsbare mensen die niet gemakkelijk meepraten of gehoord worden. De hogescholen wilden een bijdrage leveren aan het verkleinen van sociale verschillen tussen ouderen met en zonder migratieachtergrond. De manier waarop de hogescholen dit wilden doen is door onderzoek migrantenouderen een stem te geven en de kennis van beleidsmakers, zorg- en welzijnsprofessionals en bestuurders over cultuursensitieve zorg te vergroten. De hogescholen wilden de werelden van migrantenouderen, praktijk, beleid en onderzoek in Overijssel dichter bij elkaar brengen. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is één van de centrale beleidsdoelstelling van het programma Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel.

 • De oplossing

  Lang zult u wonen startte met een inventarisatie: welke initiatieven zijn er al in Overijssel om de gezondheid en het welbevinden van migrantenouden te verbeteren? Uit gesprekken met deze initiatieven ontstond het idee om meer onderling samen te werken en van elkaar te leren. Lang zult u wonen ontwikkelde hiervoor een programmatische aanpak waarin projecten in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. De kennis uit de verschillende projecten wordt met elkaar gedeeld en gezamenlijk wordt er extern gecommuniceerd. Lang zult u wonen trad in overleg met de provincie Overijssel, die de uitvoering van het programma gedurende 2 jaar financieel ondersteunt. Lang zult u wonen stelde met Saxion een team samen dat het programma uitvoert en stuurt dit team aan.

 • De resultaten

  Lang zult u wonen leverde in het project ‘Gezond ouderen worden in twee werelden’ samen met projectpartners de volgende dingen op:

  • Een programmaplan met hierin de doelstellingen en activiteiten voor 2 jaren, voorzien van begroting, inclusief financiering door de provincie Overijssel.
  • Een online platform genaamd In2Werelden waarin alle projecten uit het programma een plek hebben of krijgen. Waar kennis en ervaringen worden verspreid en waarvoor sociale media worden ingezet om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken.
  • Een leernetwerk dat als gevolg van corona niet fysiek plaatsvindt, maar de vorm krijgt van een reeks webinars. Bedoeld voor beleidsmakers, zorg- en welzijnsprofessionals en bestuurders, met gevarieerd aanbod van provinciale en landelijke sprekers.
  • Eén of meerdere livinglabs met migrantenouderen, waar in co-creatie onderzoekers en (kwetsbare) ouderen samenwerken aan onderzoek. Een living lab is een leer- en experimenteer- omgeving waarin de ‘eindgebruiker’ centraal staat. Activiteiten van het living lab vinden bijvoorbeeld plaats in de wijk waar de gebruiker woont of de dagbesteding waar mensen komen.
  • Recht doen aan kennis en kunde van migrantenouderen over eigen (complexe) leefwereld door inzet van participatie in onderzoek door migrantenouderen. Om zo samen te onderzoeken en te leren.
  • Nieuwe kennis die nieuwe interventies kan opleveren en beleid dat wél aansluit op de realiteit van migrantenouderen (en niet vanachter het bureau is bedacht).

Ook een onderzoekspartner nodig?

Lang zult u wonen is een ervaren onderzoekspartner bij vraagstukken rondom de ouder wordende mens. Met de expertise op het gebied van wonen, welzijn en zorg en een breed netwerk kan Lang zult u wonen ook uw organisatie helpen bij het ontwikkelen of verbinden van verschillende onderzoeksprojecten.

Project details

Het samenbrengen van praktijk en onderzoek levert alle partijen veel op. Onderzoek mét migrantenouderen geeft migrantenouderen een stem. Ook levert het nieuwe inzichten voor professionals en maakt de zorg en het onderwijs beter, We zijn verrast over het bereik van de In2werelden webinars!

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy