Doorontwikkeling Lang zult u wonen 2.0 in Overijssel

Met stakeholders in designsprints ontwikkelen van een nieuwe bewustwordingsaanpak

Bewustwording is nog steeds nodig

In de provincie Overijssel is de campagne Lang zult u wonen al zeven jaar actief om inwoners te wijzen op de voordelen van een levensloopbestendig huis. Om te zorgen dat de campagne blijft aansluiten bij de behoeften van inwoners én bij de beleidsdoelstellingen van stakeholders organiseerde Lang zult u wonen een interviewronde en designsprints. Tijdens deze designsprints is in co-creatie de basis gelegd voor Lang zult u wonen 2.0.

 • De uitdaging

  De provincie Overijssel startte in 2013 als eerste provincie met de Lang zult u wonen campagne, nadat daarvoor in de gemeente Hengelo de basis was gelegd. In zeven jaar tijd is er veel veranderd. Steeds meer gemeenten en andere stakeholders zijn doordrongen van de urgentie om werk te maken van bewustwording over levensloopbestendig wonen. En ook ouderen weten steeds beter zelf de weg te vinden naar informatie. Zij starten vaker zelf een intiatief voor nieuwe woonvormen of verhuizen uit voorzorg naar een toekomstbestendige woning. Bij woningcorporaties in Overijssel wordt succes geboekt met diverse doorstromingsprogramma’s. Daardoor drong de vraag zich op: is Lang zult u wonen in haar huidige vorm nog nodig in Overijssel, of is een andere aanpak gewenst? En hoe ziet zo’n bewustwordingsaanpak er dan anno 2020 uit? Aan Lang zult u wonen de vraag om met de provincie Overijssel en stakeholders zoals corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderen(organisaties) te bepalen welke bewustwordingsaanpak het beste past bij de opgave en de gezamenlijke ambities. En hoe we die gezamenlijk met publiek – private partners kunnen de komende jaren kunnen realiseren.

 • De oplossing

  Lang zult u wonen verkent in 2020 met provincie Overijssel en stakeholders hoe een bewustwordingsaanpak Lang zult u wonen 2.0 eruit moet zien. Lang zult u wonen sluit aan op de ontwikkeling van de woonagenda’s die de provincie Overijssel per 2021 opstelt met gemeenten en bevindingen uit de monitor van Companen. We benaderen het wonen integraal en kijken naar fysieke en sociale aspecten. We werken daarom samen medewerkers van de programma’s Wonen en Sociale kwaliteit van de provincie. Ook verkennen we hoe het ministerie van VWS (programma Langer thuis) betrokken kan zijn. Lang zult u wonen benadert het vraagstuk als ontwerpvraag en organiseert twee designsprints die worden voorafgegaan door een interviewronde onder 25 frisdenkers. De resultaten van de designsprints worden getest en voorzien van een businesscase.

 • De resultaten

  De (design thinking) aanpak van LZUW levert het volgende op:

  • Het verbinden van stakeholders en experts in Overijssel die samen aan de slag gaan met de vraag wat er nodig is voor een bewustwordingsaanpak in Overijssel waarin levensloopbestendig wonen en voorbereiden op het ouder worden centraal staan.
  • Een methodische en creatieve werkwijze in de vorm van designsprints, waarbij door stakeholders en experts niet alleen gepraat wordt, maar ook concreet wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een prototype van de nieuwe bewustwordingsaanpak.
  • Het testen van de nieuw ontwikkelde bewustwordingsaanpak in de praktijk.
  • Het opstellen van een businesscase passend bij deze bewustwordingsaanpak, met kosten/baten en een financieringsmodel.
  • Een overzicht van stakeholders die wel of niet bereid zijn te participeren in deze nieuwe bewustwordingsaanpak voor de komende jaren.
  • Externe communicatie in de vorm van nieuwsartikelen en social media-posts rondom het verloop en de uitkomsten van het project, gericht op stakeholders die niet direct bij het project betrokken zijn.
  • Een nieuwe bewustwordingsaanpak voor de provincie Overijssel die financieel en operationeel breed gedragen wordt, die de komende jaren voorziet in behoefte van provincie, gemeenten en andere stakeholders.
  • Afstemming met het programma TopFit Citizen lab, ‘burger en zijn woonomgeving’ (pilot 4), zodat (het doen van) citizenscience onderdeel kan worden van de nieuwe bewustwordingsaanpak

Ook een designsprint organiseren of meemaken?

Wilt u ook met een designsprint snel met een groep mensen op een creatieve wijze tot oplossing van een probleem komen? Neem voor meer informatie over het inzetten van een designsprint contact op met Maria Walters.

Project details

Even helemaal los komen uit je gebaande denkpaden? Samen nieuwe ideeën en oplossingen bedenken? En die zo concreet maken dat ze uitvoerbaar zijn? Met een designsprint met goede begeleiding en structuur kan het. Snel en efficiënt. Ook online!

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy