Lang zult u wonen met dementie

Uitbreiding van de lopende bewustwordingscampagne met thema dementie

Bewustwording vraagt lange adem

In 2013 gaat de algemene Lang zult u wonen bewustwordingscampagne van start voor de duur van twee jaren. Gaandeweg zijn gemeenten en provincie Overijsel het er over eens dat bewustwording lange adem vraagt. De campagne wordt voortgezet en uitgebreid met het thema dementie. Opnieuw voor een periode van twee jaren.

 • De uitdaging

  In 2015 loopt na een doorlooptijd van twee jaar de campagne Lang zult u wonen campagne in Overijssel af. Het is de Overijsselse gemeenten duidelijk dat we pas aan het begin van de omslag naar ‘langer thuis’ en meer eigen verantwoordelijkheid staan. De transitie in de zorg, met onder andere de komst van de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg, is in volle gang. Tegelijkertijd is duidelijk dat het aantal mensen met dementie dat thuis woont de komende jaren fors toe neemt. Ook blijkt er een grote behoefte aan praktische adviezen en ondersteuning rond het wonen met dementie thuis. Informatie waarbij het ziektebeeld centraal staat is er voldoende. De uitdaging is daarmee tweeledig: de bestaande campagne Lang zult u wonen continueren om te blijven werken aan bewustwording én de campagne uitbreiden met praktische tips en adviezen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die thuis wonen. Om zo bij te dragen aan de doelstellingen van de Wmo 2015 en aan de uitvoering van de wettelijke taak die gemeenten hebben in het kader van de Wet publieke gezondheid (art. 5a) gericht op onder meer collectieve preventie op het terrein van ouderen. 

 • De oplossing

  In september 2014 besluit de provincie fase 2 van de campagne, met aandacht voor dementie, te willen ondersteunen. Van de 22 deelnemende Overijsselse gemeenten continueren er 19 hun lokale campagne met activiteiten. Om de campagne met dementie inhoudelijk invulling te geven gaat Lang zult u wonen samenwerking aan met verpleeghuis Bruggerbosch dat gespecialiseerd is in de opvang en begeleiding van dementerenden en hun familie. Om meer de campagne meer bereik te geven werkt Lang zult u wonen samen met veel organisaties, te weten:

  • Belangenorganisaties Overijssel (BOO)
  • Vrouwenplatform CARREE
  • Bouwend NL
  • Uneto Vni
  • Kamer van Koophandel
  • Alzheimer NL
  • Campagne Samen dementievriendelijke
  • Twentse ZorgAcademie Enschede
  • Health Innovation Platform (HIP) Zwolle
  • Duurzaam (T)huis Twente
  • De Woonweter in Rijssen
  • Vereniging WOON
  • Hogeschool Saxion
  • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
  • Diverse bedrijven en welzijnsorganisaties.

  Ook biedt Lang zult u wonen een student  van opleiding Toegepaste Gerontologie van de Hogeschool Windesheim een stage- en afstudeerplek. In elke gemeente is een verantwoordelijk contactpersoon/projectleider benoemd die regelmatig de werksessies bijwoont en die optreedt als verbindingspersoon tussen het Lang zult u wonen projectteam en de lokale doelgroepen.

  In 2015 zijn de communicatieactiviteiten rond ‘thuis wonen met dementie’ uitgevoerd door Bovenal communicatie uit Raalte. Het schrijven van blogs en de verslaglegging van evenementen in 2016 is door Lang zult u wonen, in samenwerking met The Brandcastcompany uit Almelo uitgevoerd.

 • De resultaten

  De introductie van dementie in de campagne gaat gepaard met een aanpassing van de huisstijl. Er wordt nadrukkelijk voor gekozen, de folders en andere uitingen geen ‘zorg’ imago te geven. Dit resulteerde in:

  • Een zichtbare plek voor het thema dementie op de website, herkenbaar door afwijkend kleurgebruik en nieuwe fotografie
  • Uitbreiding van de folderlijn met een dementiefolder en een aangepast scanboekje in de nieuwe huisstijl met praktische tips en adviezen
  • 2 nieuwe afleveringen van de nieuwe afleveringen voor de TV serie over dementie thuis, uitgezonden op RTV Oost, met bijbehorende kort YouTube filmpjes
  • Uitbreiding van het online producten-ideeënboek met producten voor dementie, met speciale aandacht voor domotica
  • Uitbreiding en vernieuwing van de rondreizende tentoonstelling met tips en producten die handig zijn bij dementie
  • Een officiële startbijeenkomst op 12 november 2015 met gedeputeerde Monique van Haaf in aanwezigheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • 29 Lang zult u wonen- markten in samenwerking met met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en het lokale bedrijfsleven
  • Inzet van de rondreizende tentoonstelling en advies van Lang zult u wonen bouwkundig adviseur op markten, beurzen en evenementen
  • Huisbezoeken door vrijwilligers in gemeenten Dalfsen, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Steenwijkerland, Wierden en Zwolle
  • Stimuleringsregeling Lang zult u wonen in de gemeenten Dalfsen, Hengelo, Hof van Twente, Steenwijkerland en Zwartewaterland met een opgetelde waarde van 390.000 euro
  • 2 bijscholingsbijeenkomsten rondom dementie thuis in samenwerking met verpleeghuis Bruggerbosch
  • 12 artikelen voor het Huis-aan-huis blad die gemeenten zelf kunnen plaatsen op hun gemeentepagina
  • 20 blogs en (foto)reportages van evenementen , met mini-interviews en quotes van bezoekers, te gebruiken door gemeenten in eigen media
  • Een digitaal platform met informatie over organisaties en bedrijven diensten en producten bieden om langer zelfstandig thuis te wonen
  • Deelname aan het RTL4 programma ‘Mij een Zorg’
  • Landelijke bekendheid via Platform31 en het aanjaagteam van Marnix Norder en vermelding in de eindrapportage “Van tehuis naar thuis” gericht aan het ministerie van VWS

Ook aandacht besteden aan wonen met dementie?

Dan biedt de campagne Lang zult u wonen met dementie een oplossing. Veel praktische tips en adviezen zijn beschikbaar en op allerlei manieren te gebruiken. Neem hierover gerust contact met ons op.

Project details

Steeds meer mensen wonen met dementie langer thuis. Er is veel informatie over het ziektebeeld beschikbaar. Maar hoe richt je nu het beste je huis in? Daarop geeft de campagne 'Lang zult u wonen, met dementie' antwoord. Met praktische tips en adviezen.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy