Ondernemend Noaberschap in Overijssel

Nieuw netwerk voor bedrijven in seniorenmarkt

Samen inspelen op de marktpotentie

Hoe kunnen de bouw- en installatiebranche beter inspelen op de toenemende vergrijzing en de vragen en wensen van de oudere woonconsument? Als bedrijven weten wat de mogelijkheden zijn en hoe de klant het beste geholpen kan worden bij langer thuis wonen, dan kunnen zij hun klanten goed en op tijd informeren over alle mogelijkheden en ontstaat een betere match tussen vraag en aanbod.

 • De uitdaging

  In Nederland wonen in 2017 4,1 miljoen 55-plussers en 3,1 miljoen 65-plussers. Die aantallen gaan de komende jaren hard stijgen. Veel van die senioren hebben een eigen woning en hun gemiddelde hypotheekschuld is laag. Senioren hebben andere woonbehoeften dan jongeren en gezinnen. De babyboom generatie komt eraan en dat zijn over het algemeen een welvarende en kritische consumenten voor wonen, gemak en zorg. Er ontstaan nieuwe woonvormen voor senioren, steeds vaker op eigen initiatief. Uit recente studies van onder andere ING, ABN AMRO en de Kamer van Koophandel blijkt dat hier sprake is van een groeimarkt. Toch spelen veel bedrijven hier nog onvoldoende op in. Het project Ondernemend Noaberschap moet daar verandering in brengen. Zodat er een betere match ontstaat tussen vraag en aanbod. Om die match tot stand te brengen hebben ondernemers volgens de initiatiefnemers meer kennis nodig over de trends, ontwikkelingen en kansen in de seniorenmarkt. 

 • De oplossing

  In het project Ondernemend Noaberschap werken partijen samen om te kijken welke kansen er liggen. Door de netwerken te combineren krijgen ondernemers meer inzicht in de trends en ontwikkelingen en kunnen ze hun netwerk in de seniorenmarkt uitbreiden. Met de kennis en het netwerk is het voor bedrijven makkelijker zich in de toekomst te positioneren als specialist op het gebied van wonen, comfort en zorg en aan te sluiten bij behoeften uit de markt. Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen kunnen gratis aan het project Ondernemend Noaberschap meedoen dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel. 

  Het project staat onder leiding van projectleider John Bakker van Xement. Lang zult u wonen is betrokken als kennispartner en medeorganisator. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Overijssel. Lang zult u wonen en het Health Innovation Park (HIP) zijn als kennispartners betrokken. 

 • De resultaten

  Het project Ondernemend Noaberschap had de volgende resultaten:

  • Kick off met ongeveer veertig medewerkers van gemeenten, zorgondernemers, bouwbedrijven, installateurs, kennisinstellingen in Genemuiden.
  • Kennisdeling over de marktpotentie met Ceel Elemans van ING op basis van het het onderzoek ‘Dienstverlening voor de nieuwe oudere’ 
  • Kennisdeling over seniorenmarketing samen met LZUW: wie is de oudere en hoe bereik je de oudere als ondernemer?
  • Kennisdeling over de mogelijkheden van Blijvers- en Verzilverlening door
  • Excursie modelwoningen Technologie Thuis Nu in Woerden 
  • Nieuw netwerk van bouw- en installatiebedrijven die meerwaarde zien in samenwerking met ergotherapeuten, thuiszorgorganisaties en hulpmiddelenleveranciers

  Artikelen:
  Succesvolle kick-off Ondernemend Noaberschap
  Ondernemend Noaberschap: nieuw netwerk voor bedrijven in seniorenmarkt
  Bedrijven in seniorenmarkt zien meerwaarde in samenwerking
  Bedrijven in Overijssel werken samen in seniorenmarkt

Ook in gesprek met ondernemers in uw gemeente?

Dan kan Lang zult u wonen uw partner zijn om het gesprek met ondernemers te starten over het bereiken van senioren. 

Project details

De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan geschikte woningen voor senioren. Veel bedrijven spelen hier nog onvoldoende op in. De regio’s Oost van Bouwend Nederland en UNETO-VNI (nu Techniek Nederland) startten daarom samen met onder andere Lang zult u wonen het project Ondernemend Noaberschap. Een project om ondernemers te helpen met het verzilveren van kansen op de seniorenmarkt.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy