Stimuleringsregeling Lang zult u wonen

Helpt om inwoners financieel te prikkelen om hun woning levensloopbestendiger te maken

Een financiële prikkel om in actie te komen

Naast bewustwording wilde de gemeente Hengelo inwoners ook een financiële prikkel geven om hun woning levensloopbestendiger te maken. In samenwerking met de gemeente Hengelo werd de ‘Stimuleringsregeling Lang zult u wonen’ ontwikkeld. Hiermee bespaarde Hengelo naar eigen zeggen 5 ton op de kosten voor Wmo-woonvoorzieningen.

 • De uitdaging

  De meeste mensen willen graag thuis oud worden. Maar in de praktijk bereiden ze hun woonsituatie daar niet of nauwelijks op voor. De gemeente Hengelo wilde inwoners niet alleen informeren over de voordelen van levensloopbestendig wonen. De vraag was ook: hoe krijgen we inwoners zo ver dat ze hun woning ook echt veiliger en comfortabeler maken? Met andere woorden: hoe zorgen we als gemeenten dat mensen de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk dingen aanpakken in hun huis? Want als mensen aankloppen bij de gemeente ben je eigenlijk al te laat, vond de gemeente Hengelo.

 • De oplossing

  Samen met de gemeente Hengelo wordt in 2013 de Stimuleringsregeling Lang zult u wonen ontwikkeld. De regeling is er specifiek voor inwoners van 65 jaar en ouder met een eigen woning. Een groep die voorheen moeilijk in beweging te krijgen was door de gemeente. De Stimuleringsregeling Lang zult u wonen maakt het mogelijk dat iedere inwoner in Hengelo een tegemoetkoming in de kosten kan krijgen voor het levensloopbestendiger maken van de woning. Het gaat daarbij om een eenmalige bijdrage van € 1000. Om het laagdrempelig en interessant te houden wordt de regeling bewust niet inkomensafhankelijk gemaakt. Wie een aanvraag doet krijgt eerst een huisbezoek van de bouwkundig adviseur of vrijwilliger, hij of zij scant de woning en kijkt welke aanpassingen in de woning nodig zijn.

 • De resultaten

  De Stimuleringsregeling Lang zult u wonen heeft het volgende opgeleverd:

  • Vanaf 2013 hebben in de gemeente Hengelo zo’n 700 woningbezitters van 65 jaar en ouder een huisbezoek gehad van de bouwkundig adviseur of vrijwilliger die gekeken heeft hoe de woning veiliger en comfortabeler gemaakt kan worden.
  • De bestaande woningvoorraad van woningbezitters in de gemeente Hengelo is hiermee tegen geringe publieke kosten levensloopbestendiger gemaakt.
  • Een kwart van de woningbezitters in Hengelo doet na de huisscan meer in de woning dan de maatregel waarvoor ze oorspronkelijk subsidie voor aan wilden vragen.
  • De helft van alle woningbezitters die subsidie aanvraagt via de Stimuleringsregeling Lang zult u wonen gebruikt het geld om de badkamer aan te passen, ze verwijderen het bad of de douchebak waardoor het risico op valongevallen aanzienlijk vermindert.
  • De gemeente Hengelo ziet de Stimuleringsregeling als een vorm van preventie en denkt zo’n € 500.000 bespaard te hebben op Wmo-woonvoorzieningen omdat mensen zelf al aan de slag zijn gegaan.

  De Stimuleringsregeling waarbij mensen een tegemoetkoming krijgen in de kosten is sympathiek en spreekt zich snel rond, waardoor het de campagne Lang zult u wonen ondersteunt en bijdraagt aan de bewustwording.

Ook een Stimuleringsregeling Lang zult u wonen?

Wilt u als gemeente of provincie ook een Stimuleringsregeling inzetten om inwoners concreet handelingsperspectief te bieden? Lang zult u wonen deelt graag haar ervaringen met de gemeente Hengelo. Neem voor meer informatie over het ontwikkelen en inzetten van Stimuleringsregeling contact op met Maria Walters.

Project details

Communicatie alleen helpt soms niet om inwoners daadwerkelijk in actie te krijgen. Een financiële prikkel helpt daarbij. Ook biedt de stimuleringsregeling een mooie aanleiding om met aanvragers in gesprek te gaan en hen te vertellen over wat er nog meer kan. En ze vaak meer doen dan ze van plan waren.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy