Anne aan het werk bij migrantenouderen

Procesbegeleiding: van subsidieaanvraag tot gebruikersonderzoek

Corona maakt inzet van zorgtechnologie urgent

IMEAN Care biedt dagbesteding aan thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond in de Anemoon aan de Anemoonstraat in Almelo. Veel van deze ouderen zijn in de jaren zestig uit Turkije naar Almelo gekomen om in de textielindustrie te werken. Het gaat om oudere mensen met en zonder dementie. Veel van hen hebben te maken met een taalbarrière, zijn veelal analfabeet en digibeet. IMEAN biedt cultuursensitieve zorg en sluit daarmee aan op de culturele achtergrond van mensen. Als gevolg van het Coronavirus is dagbesteding (tijdelijk) op locatie niet meer mogelijk en zitten de mensen thuis. Omdat veel zorgtechnologie migrantenouderen niet bereikt, is nog niet veel bekend over de wijze waarop migrantenouderen zorgtechnologie ervaren.

 • De uitdaging

  De uitdaging is om een technologie te vinden die IMEAN in staat stelt haar zorg en ondersteuning op afstand te kunnen continueren. Daarbij moeten er extra financiële middelen moeten worden gevonden om de (zorg)technologie te financieren, omdat migrantenouderen veelal te weinig inkomen hebben om de (zorg)technologie zelf te betalen. Ook is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar gebruik van (zorg)technologie onder migrantenouderen, omdat daar nog maar zeer weinig over bekend is.

 • De oplossing

  Lang zult u wonen begeleidt IMEAN Care bij het vinden van een technologie en benodigde financiering, het opzetten en uitvoeren van onderzoek en zorgt voor coördinatie en communicatie in het project.

  • Lang zult u wonen brengt IMEAN in contact met Virtask die virtuele assistent Anne4Care ontwikkelt. De keuze valt op Anne omdat zij op spraak reageert, praat, luistert en taken uitvoert. Anne biedt de functionaliteiten beeldbellen, spraakherkenning, medicatie herinnering en agendafunctie. Ze spreekt niet alleen Nederlands en Engels, maar zal ook Turks leren spreken.
  • Lang zult u wonen begeleidt de aanvraag van een Stimuleringsregeling Ehealth Thuis, SET-Covid 19, om in financiering van het technologieproject te voorzien. De SET-Covid 19 wordt in de eerste ronde toegekend en wordt gebruikt voor aanschaf van technologie en de begeleiding van 10 migrantenouderen, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals.
  • Lang zult u wonen brengt het technologieproject bij migrantenouderen in, in het onderzoeksprogramma TOPFIT Citizenslab. Lang zult u wonen participeert sinds zomer 2019 als MKB bedrijf in dit programma, dat deel uitmaakt van de Regiodeal Twente.
  • In TOPFIT verband is Lang zult u wonen de schakel tussen praktijk en onderzoek, organiseert projectteamoverleggen, zorgt voor interne en externe communicatie en aansluiting op het project In2Werelden van hogeschool Saxion.
 • De resultaten

  De resultaten van het project zijn:

  • Een goedgekeurde SET-Covid 19 aanvraag, die tot stand kwam in samenwerking met IMEAN Care, Virtask/Anne4Care en Saxion lectoraten Verpleegkunde en Technology Health & Care, onder leiding van respectievelijk dr. Jan Jukema en dr. Marjolein den Ouden.
  • Ontwikkeling van een Turkssprekende Anne. Introductie en implementatie van een Engels-, Nederlands- en Turkssprekende Anne’s bij 10 migrantenouderen.
  • Citizenscience onderzoek naar de ervaringen met Anne4Care in uiteindelijk 7 gebruikssituaties, uitgevoerd door hogeschool Saxion en Universiteit Twente in het kader het regio Twente-dealprogramma TOPFIT Citizenlab. Migrantenouderen participeren als co-onderzoekers en voelen zich gezien en gewaardeerd om hun mening en inbreng.
  • Onafhankelijk onderzoeksrapport opgesteld door TOPFIT onderzoeksteam waarin gebruikerservaringen zijn beschreven, om van te leren ten behoeve van opschaling.
  • Ondersteuning bij het digitale werkbezoek van gedeputeerde Roy de Witte van provincie Overijssel bij IMEAN Care, resulterend in een videoverslag gemaakt door de provincie.
  • Coördinatie en afstemming rond het maken van een filmimpressie van het project ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Een artikelenreeks in samenwerking met Femke Nales van StoryPro over Anne4Care, die zowel op www.anne4care.nl en o.a. ook op www.In2Werelden.nl is verschenen
  • Presentatie samen met onderzoeksteam van project tijdens TOPFIT Citizenlab event op 15 maart 2021.
Project details

Halverwege maart 2020 gingen de deuren van dagbesteding IMEAN Care dicht als gevolg van Corona. Directeur Sevilay Dalli vroeg zich af hoe ouderen met een migratieachtergrond die veelal niet digitaalvaardig zijn, tóch zouden kunnen beeldbellen en op afstand zorg en ondersteuning zouden kunnen krijgen. Inzet van Anne4Care bleek een optie. Lang zult u wonen hielp bij subsidieaanvraag en was de schakel tussen praktijk en onderzoek.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy