Lang zult u wonen met dementie

Samenwerking rondom thema dementie blijft belangrijk

300 200 admin

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen vraagt veel van mensen met dementie, maar ook van hun omgeving. Als Lang zult u wonen zagen we dat er voor de groeiende groep mensen met dementie weinig informatie over het wonen met dementie te vinden was. De informatie die er was, was ging vooral over de ziekte en hoe ermee om te gaan als mantelzorger. Samen met de provincie Overijssel en 19 gemeenten startten we daarom in 2015 de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen – met dementie. Een samenwerking met overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven die duidelijk heeft gemaakt dat samenwerking belangrijk is en belangrijk blijft om mensen met dementie te ondersteunen bij de keuzes die ze kunnen en soms noodgedwongen moeten maken.

Informatie over dementie helpt bij het maken van keuzes
Volgens de Stichting Alzheimer Nederland treft dementie één op de vijf Nederlanders. De groep mensen met dementie is groot en blijft groeien, zeker met de dubbele vergrijzing die we de komende jaren kunnen verwachten. Die ontwikkeling heeft een grote maatschappelijke impact op het gebied van wonen en zorg, en daarnaast vooral een grote impact op het leven van mensen met dementie en hun naasten. In de campagne Lang zult u wonen – met dementie is daarom extra aandacht besteed aan tips, adviezen en handige producten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en familie. Die informatie heeft als doel mensen te helpen bij het maken van keuzes en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Samenwerking dementie van groot belang om mensen te helpen
Volgens Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen is er ontzettend veel kennis over dementie en zijn er mooie initiatieven op het gebied van wonen en zorg. “Maar het is belangrijker dan ooit dat die kennis en krachten gebundeld worden. Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar dan hebben we gezien hoe krachtig die samenwerkingen kunnen zijn.” Zo is voor de campagne van Lang zult u wonen samengewerkt met zorgorganisaties, waaronder een verpleeghuis Bruggerbosch (nu Liberein) gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van dementerenden en hun familie. “Hierdoor konden we rekenen op de deskundigheid van de medewerkers daar. Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met verschillende maatschappelijke organisaties, zoals welzijnswerk, ouderenbonden, maar ook met het bedrijfsleven. Dit heeft een duidelijk versterkend effect gehad op de bekendheid van de campagne”, vertelt Walters. Lang zult u wonen heeft ook verschillende gesprekken gevoerd met de Stichting Alzheimer Nederland en het projectteam Samendementievriendelijk.nl om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.

Landelijke aandacht voor (dementie)campagne Lang zult u wonen
Sinds de start van de campagne in 2013 heeft Lang zult u wonen op alle mogelijke manieren aandacht gevraagd voor langer zelfstandig thuiswonen. Sinds 2015 is daar ook het thuis wonen met dementie aan toegevoegd. De afgelopen twee jaren zijn er in 19 deelnemende gemeenten informatiemarkten gehouden, is er foldermateriaal gemaakt met informatie over oplossingen die het leven met dementie aangenamer en veiliger kunnen maken. Op RTV Oost zijn speciale dementiespecials uitgezonden en zelfs RTL 4 reisde afgelopen jaar af naar Enschede om verslag te doen van de campagne van Lang zult u wonen. Ook besteedden verschillende partijen op hun websites aandacht het Overijsselse initiatief. En werd de campagne als sprekend voorbeeld vermeld in de eindrapportage van ‘Tehuis naar thuis’ gericht aan het ministerie van Vws.

We staan aan de vooravond van grote veranderingen
“Het is geweldig om te zien dat de aanpak in Overijssel wordt gezien als een landelijk voorbeeld”, vindt Maria Walters. “Maar we zijn er nog niet.  Als iets duidelijk is geworden dan is het dat we aan het begin staan van een beweging van langzaam groeiend bewustzijn in de samenleving van grote veranderingen in de zorg. Provincie en gemeenten in Overijssel hebben daar tijdig op ingespeeld met de start van Lang zult u wonen.” Volgens Maria Walters verdienen de bewoners van Overijssel het dat er aandacht blijft voor langer zelfstandig thuiswonen en dementie.

Extra aandacht voor samenwerking met bedrijfsleven
Ook voor het bedrijfsleven is samenwerking rondom deze thematiek belangrijk, vindt Walters. Er is in de markt behoefte aan andere, innovatieve oplossingen en er zijn legio kansen voor bedrijven in de groeiende seniorenmarkt. Belangrijk is wel dat bedrijven en de oudere consument elkaar vinden en zo vraag en aanbod bij elkaar komen. De regio’s Oost van Bouwend Nederland en UNETO-VNI hebben daarom het initiatief genomen voor het project Ondernemend Noaberschap. Een project waarin deze kansen onder de aandacht gebracht worden van ondernemers. Om die samenwerking verder uit te werken neemt Lang zult u wonen als kennispartner deel aan het initiatief Ondernemend Noaberschap.

De dementiespecials terug zien? Aflevering 1 en aflevering 2 vindt u hier.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy