Schiedam verlengt subsidie langer thuis wonen

Schiedam verlengt subsidie Langer thuis wonen

300 200 admin

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Schiedam kunnen gebruik blijven maken van de subsidieregeling ‘Langer thuis wonen’. De regeling die in 2015 werd geïntroduceerd in Schiedam draagt volgens burgemeester en wethouders substantieel bij aan de bewustwording onder Schiedammers dat er maatregelen nodig zijn om langer en comfortabeler thuis te kunnen blijven wonen.

Levensloopvriendelijke stad

De gemeente Schiedam heeft in haar Woonvisie Schiedam 2030 de ambitie uitgesproken om een ‘levensloopvriendelijke stad’ te zijn. Om dat te bewerkstelligen sloot Schiedam zich in 2015 al aan bij de campagne Lang zult u wonen en werd de subsidieregeling ‘Stimulering Langer Thuis wonen’ ingezet. De regeling heeft van 2015 tot 2017 gelopen en wordt nu voor onbepaalde tijd verlengd. Met de subsidieregeling kunnen huizenbezitters en VvE’s een deel van de kosten gesubsidieerd krijgen als ze maatregelen treffen die hun huis levensloopbestendiger maken. Eigenaar-bewoners komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage van maximaal 1000 euro. Een VvE kan tot 10.000 euro subsidie aanvragen voor de lijst maatregelen die de gemeente Schiedam heeft opgesteld.

Bewustwording begint nu echt op gang te komen

“De regeling is succesvol omdat de doelgroep in toenemende mate wordt bereikt en de gewenste bewustwording ten aanzien van de gevolgen van langer thuis wonen wordt gestimuleerd. Nu stoppen met de subsidieregeling zou te vroeg zijn”, zegt het college op Schiedam24.nl. “De olievlekwerking ten aanzien van de bewustwording die van de regeling uitgaat, doordat woningeigenaren er met elkaar over praten en hun opgedane kennis delen, begint nu pas op gang te komen. Ook bereiken de medewerkers van het Servicepunt Woningverbetering (SWV) nog steeds nieuwe woningeigenaren, die voor andere woningverbeteringen bij het servicepunt aankloppen of die ze ontmoeten tijdens informatiemomenten in de stad.”

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy