Oudere van nu wil vaak ‘beslist niet’ verhuizen

150 150 admin

De nieuwe generatie ouderen verhuist minder snel dan eerdere generaties ouderen. Maar liefst 82% van de 65+’ers in Overijssel wil ‘beslist niet’ verhuizen. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Overijssel.

Aantal 65+’ers met 40% gestegen
Volgens de provincie Overijssel is de babyboomer (geboren tussen 1945 en 1960) veel honkvaster dan de vorige generatie ouderen. De babyboomers zijn nu tussen de 57 en 72 jaar oud en moeten van de rijksoverheid zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Door de vergrijzing wordt die groep inwoners steeds groter. In Overijssel is het aantal 65+’ers tussen 2000 en 2015 al met 40% toegenomen. De nieuwe generatie ouderen bezit vaak grote eengezinswoningen en heeft vaker dan de vorige generatie ouderen een eigen woning.

Oudere wil beslist niet verhuizen
Opvallend is dat de meeste ouderen niet van plan zijn om hun huidige woning te verlaten. Maar liefst 82% van de 65+’ers in Overijssel wil ‘beslist niet’ verhuizen de komende twee jaar. Landelijk is dat 79%. Slechts 1,8% van de 65+’ers gaf in hetzelfde Woononderzoek (2015) aan ‘beslist wel’ te willen verhuizen. De bereidheid om te verhuizen is laag onder ouderen in heel Nederland, maar in Overijssel is die nog een fractie lager. Het aantal 65+’ers dat verhuist neemt dan ook af. In 1995 verhuisde nog 6,7% van de inwoners van 65 jaar en ouder. In 2015 verhuisde nog maar 4,5% van de 65+’ers.

Campagne Lang zult u wonen in provincie Overijssel
Samen met gemeenten moedigt de provincie Overijssel inwoners aan om hun woning geschikt te maken voor de toekomst. Dat doet de provincie Overijssel samen met gemeenten in de provincie met de campagne Lang zult u wonen. Gemeenten die deelnemen aan de campagne informeren hun inwoners gericht over de mogelijkheden om hun woning veiliger en comfortabeler te maken. Die bewustwording helpt mensen om op tijd na te denken en aan de slag te gaan met het levensloopbestendig maken van hun woning.

Meer informatie
Bekijk hier de publicatie met feiten en cijfers van de provincie Overijssel. Of download de factsheet van Lang zult u wonen, waarin u meer achtergrondinformatie en trends vindt over wonen, welzijn, zorg en langer zelfstandig thuis wonen in de provincie Overijssel.

 

Download de factsheet Lang zult u wonen in Overijssel


 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy