Succesvolle kick-off Ondernemend Noaberschap

150 150 admin

Gemeenten, zorgondernemers, bouwbedrijven, installateurs, kennisinstellingen. Zo’n veertig belangstellenden waren aanwezig bij de kick-off van het project Ondernemend Noaberschap in Genemuiden. Een initiatief van Bouwend Nederland en UNETO VNI om partijen in de seniorenmarkt samen te brengen.

Extreem veel marktpotentie door vergrijzing
Volgens Robert ter Hoek van Bouwend Nederland regio Oost is de ontwikkeling ‘onmiskenbaar’: de vergrijzing biedt zijn achterban veel nieuwe marktkansen. We worden met z’n allen ouder, wonen langer zelfstandig thuis en de nieuwe woonconsument heeft andere behoeften. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van zorg. “Er is een hele grote potentiële markt, maar het is geen eenvoudige doelgroep. We moeten dicht op die nieuwe woonconsument zitten als branche.”

Partners zoeken voor marktkansen
Ook in de installatiebranche heeft de oudere bewoner de laatste jaren meer aandacht kregen. Er worden volgens Berthold van Benthem van UNETO-VNI steeds meer ComfortInstallateurs opgeleid. Deze installateurs zijn speciaal getraind voor woningaanpassingen bij oudere mensen thuis. “Ze leren hoe ze om moeten gaan met verschillende ziektebeelden, zoals dementie en andere beperkingen. We merken dat niet iedere installateur weet hoe ze dat soort situaties aan moeten pakken.”

Brede samenwerking vergroot marktkansen
Voor zowel de installatie- als de bouwbranche is de oudere een groeiende groep consumenten. Bouwend Nederland en UNETO-VNI zien daarom de voordelen van samenwerking met partijen buiten hun eigen werkveld. Het idee van Ondernemend Noaberschap is op lokaal en regionaal niveau netwerken van bedrijven en partners op te zetten die kansen samen willen oppakken. Robert ter Hoek: “We moeten inspelen op de behoeften van de woonconsument, we zien daarom dat het werkt om samen te werken met kennispartners zoals Lang zult u wonen. Dat zijn publiekscampagnes, waarmee je het gesprek aangaat met de woonconsument.”

Robert ter Hoek en Berthold van Benthem van Bouwend Nederland en Uneto VNI
Oudere is geen patiënt maar consument
Eén van de sprekers tijdens de kick-off van Ondernemend Noaberschap was Ceel Elemans van ING. Vorig jaar publiceerde ING het onderzoek ‘Dienstverlening voor de nieuwe oudere’. Uit dat onderzoek komt duidelijk naar voren dat de nieuwe oudere geen patiënt is maar consument. En dat die nieuwe oudere vooral ook als consument benaderd wenst te worden. “De nieuwe oudere is welvarender en heeft een ander leefpatroon. Ze hebben meer te besteden en zijn ook bereid meer uit te geven.”

ING: marktpotentie naar 14 miljard per jaar in 2040
De marktpotentie is volgens ING al groot, maar gaat de komende jaren zelfs verdubbelen in deze doelgroep. De potentiële markt voor seniorendiensten bedroeg in 2015 al 7,5 miljard. In 2025 is dat maar liefst 14 miljard. “Die 14 miljard is het inkomen dat ouderen overhouden nadat vaste lasten zoals woonlasten al betaald zijn. Ze kunnen dit geld dus jaarlijks echt besteden.”

Bron: ING

MKB speelt voorname rol bij innovatie in seniorenmarkt
Ceel Elemans van ING prees het initiatief Ondernemend Noaberschap tijdens de kick-off in Genemuiden. Volgens hem is de Ceel Elemans van ING op kick-off Ondernemend Noaberschapseniorenmarkt klaar voor disruptieve innovatie en die innovatie komt volgens hem juist van het MKB en van kleinere spelers die snel kunnen inspelen op veranderende behoeften. “Juist het MKB kan die innovatie brengen, jullie kunnen sneller van idee naar product dan de grote bedrijven.”

Health Innovation Park biedt ondernemers hulp
Ondernemers die nieuwe kansen zien met hun producten, diensten of in het samen aanbieden van nieuwe concepten kunnen bij het Health Innovation Park (HIP) terecht voor ondersteuning. “We merken dat partijen elkaar soms slecht kunnen vinden omdat ze elkaars taal niet spreken. Voor heel veel vraagstukken zijn al oplossingen, maar soms is er nog geen wet-en regelgeving of er zijn nog geen financieringsmogelijkheden. En het gebrek daaraan remt innovatie”, vertelde Wilma Koch van HIP. “We hebben businessdevelopers die kunnen helpen, we kunnen de marktintroductie van producten of diensten testen en we kunnen jullie als ondernemers introduceren in onze netwerken.”

Wilma Koch van Health Innovation Park op Ondernemend Noaberschap

Alles begint bij communicatie en bewustwording
De grote vraag blijft voor veel ondernemers: wie is die oudere consument, wat wil hij of zij en hoe bereiken we deze mensen? Volgens Maria Walters van Lang zult u wonen begint alles bij communicatie en bewustwording. “Heel veel mensen hebben nagedacht over hoe ze op hun oude dag willen wonen, ze hebben daar zelfs hele concrete ideeën over. Maar nadenken en daadwerkelijk iets doen, daar zit nog heel veel tussen”, is haar ervaring. Lang zult u wonen startte in 2013 met de bewustwordingscampagne om mensen te informeren over de mogelijkheden en vaak ook noodzaak om tijdig aan de slag te gaan met het veiliger en comfortabeler maken van de woning. “De overheid gaat het niet meer voor je oplossen. In onze opvatting begint het met een stukje bewustwording, van daaruit ontstaat er een vraag.”

Maria Walters van Lang zult u wonen bij Ondernemend Noaberschap

42% is bereid zelf de kosten te dragen van woningaanpassing
Volgens Maria Walters zijn veel mensen gehecht aan hun eigen woonomgeving en willen ze helemaal niet verhuizen. “De aanpassingen die nodig zijn om ergens te blijven, zijn soms heel minimaal.” Uit onderzoek van de ANBO blijkt dat 70% van de senioren nadenkt over het aanpassen van de woning en dat 42% bereid is daar zelf de portemonnee voor te trekken. Maar mensen schrikken vaak terug vanwege de kosten.” Net als het Health Innovation Park stelt Lang zult u wonen kennis en netwerken beschikbaar voor ondernemers die actief aan de slag willen voor senioren.

Blijverslening om aanpassingen te financieren
Als het om de kosten gaat, kan de blijverslening van SVN uitkomst bieden. De gemeente Zwartewaterland is in Overijssel de eerste gemeente met zo’n blijverslening. Huiseigenaren kunnen de aanpassingen van hun woning financieren met de blijverslening. Wethouder Gerrit Knol wethouder Zwartewaterland op Ondernemend NoaberschapGerrit Knol: “Het is prima als mensen hiervoor naar de bank gaan of het uit eigen zak betalen, maar als dat niet kan is er de blijverslening. We willen hiermee in onze gemeente het thema onder de aandacht brengen. En we zien hier voor ondernemers in de branche een regisseursrol”, zei Knol tijdens de bijeenkomst. Het nadeel voor de ondernemer is dat de ene gemeente wel een blijverslening heeft en de andere niet. Robert ten Hoek gaf aan dat dit absoluut de aandacht heeft van Bouwend Nederland en dat er richting de gemeenteraadsverkiezingen een beroep gedaan wordt op gemeenten om de blijverslening in meer gemeenten in te voeren.

Vervolg: Aan de slag met bedrijven in het netwerk
Volgens John Bakker, projectleider van Ondernemend Noaberschap, is er in veel Overijsselse gemeenten al belangstelling om netwerken van samenwerkingspartners op te zetten. “Het doel is om gezamenlijk met een duidelijk verhaal naar de woonconsument te gaan. We willen daarvoor een blijvend bedrijvennetwerk opzetten en vandaag is de eerste stap gezet. Nu gaan we aan de slag.”  

John Bakker projectleider Ondenemend Noaberschap

Concreet aan de slag: 2 activiteiten in het najaar
Om concreet aan de slag te gaan binnen het netwerk kunnen ondernemers in het najaar deelnemen aan 2 verschillende activiteiten.

21 september: Seniorenmarketing samen met LZUW
In deze inspiratiesessie deelt Lang zult u wonen kennis met ondernemers over het bereiken van de doelgroep: wie is de oudere en hoe bereik je de oudere als ondernemer?

2 oktober: Excursie modelwoningen Technologie Thuis Nu
In Woerden staan modelwoningen waar alle technische mogelijkheden zichtbaar zijn voor mensen die extra zorg nodig hebben. Ondernemend Noaberschap organiseert op 5 oktober een excursie naar de modelwoningen.

Interesse om deel te nemen en samen te werken?
Was u niet bij de kick-off, maar bent u wel geïnteresseerd om deel te nemen aan het project Ondernemend Noaberschap? Dan kunt u contact opnemen met projectleider John Bakker. E-mail: john.bakker@xement.nl, tel. 06-80090461.

Over het project Ondernemend Noaberschap
De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan woningen voor senioren. Veel bedrijven spelen hier nog onvoldoende op in en daarmee laten ze kansen liggen. De regio’s Oost van Bouwend Nederland en UNETO-VNI hebben daarom het initiatief genomen voor het project Ondernemend Noaberschap. Met dit initiatief willen ze ondernemers helpen met het verzilveren van kansen op de seniorenmarkt. Lang zult u wonen en het Health Innovation Park doen mee aan het project als kennispartner voor de bedrijven. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Overijssel.

Lees ook: Ondernemend Noaberschap: nieuw netwerk voor bedrijven in de seniorenmarkt

Ondernemend Noaberschap Lang zult u wonen

Lang zult u wonen Ondernemend Noaberschap

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy