Langer thuis in Maastricht en Lang zult u wonen Heer

Succesvolle pilot Langer Thuis in Maastricht

300 200 admin

Bewoners van de Maastrichtse wijk Heer zijn enthousiast over de bewustwordingscampagne Langer Thuis in Maastricht. De gemeente Maastricht startte in Heer samen met Lang zult u wonen en andere partners een pilotproject voor bewoners van 60 jaar en ouder. Het doel van het project was ‘bewustwording en activering van 60-plussers, zodat zij zelf het initiatief nemen voor een geschikte woonsituatie te zorgen waar men zo lang mogelijk kan blijven wonen’.


Bewoners ondernemen actie en zijn positief
De pilot is een succes voor de gemeente en voor de inwoners, blijkt uit de evaluatie. De opkomst was vele malen hoger dan verwacht en de bezoekers gaven de bijeenkomsten een 8 als rapportcijfer. “Langer Thuis in Maastricht is een goed initiatief. Met de adviezen van de wooncoach ben ik naar de informatiemarkt gegaan. Daar heb ik gelijk afspraken gemaakt met organisaties om de adviezen uit te voeren. In de toekomst mag de informatiemarkt uitgebreider zijn om nog beter met de organisaties in gesprek te kunnen gaan”, gaf één van de wijkbewoners aan.

Bruikbare tips over wonen met dementie
Een andere bezoeker ervaarde het als prettig dat ze bruikbare adviezen kreeg. “Bij de bijeenkomst over wonen met dementie heb ik handige tips gekregen. En de wooncoach gaf duidelijk en uitgebreid advies. Ik dacht bij het aanschaffen van rookmelders telkens: dat komt wel. De wooncoach heeft mij laten inzien dat het echt belangrijk is en ik heb ze gelijk aangeschaft.” Andere reacties die de gemeente Maastricht kreeg: “Fijn dat jullie eens naar ons toe komen”, ‘Ik ben echt wakker geschud” en “We dachten al langer na over aanpassingen om langer thuis te wonen, de pilot in Heer heeft ons nieuwe nuttige tips gegeven.”

80% van de ouderen wil thuis blijven wonen
De gemeente Maastricht heeft net als andere gemeenten in Nederland te maken met de toenemende vergrijzing. In Maastricht wonen op dit moment 25.000 65-plussers en dit aantal neemt de komende jaren toe met 25%. Ook de groep 80-plussers groeit in Maastricht, er is dus sprake van de zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’. In Maastricht geeft ruim 80% van de ouderen aan dat ze in hun eigen woning willen blijven wonen. Hun woning en woonomgeving is daar echter nog niet aangepast. Reden voor de gemeente Maastricht om actief aan de bewustwording te werken. Voor de pilot is gekozen voor de wijk Heer, omdat daar een bovengemiddeld aantal inwoners is in de leeftijd tussen de 60 en 70 jaar.

Meerdere thematische bijeenkomsten in de wijk
Om bewoners te informeren is in Maastricht gekozen om wijkbewoners breed te informeren over langer zelfstandig thuis wonen. Na de startbijeenkomst waren er verschillende workshops en themabijeenkomsten, daarin kregen ook onderwerpen als fit en gezond blijven, brandveiligheid en wonen met dementie volop aandacht. Om wijkbewoners ook daadwerkelijk aan te zetten tot actie konden ze een woonscan aanvragen en terecht bij een speciaal servicepunt. Afsluitend was er een informatiemarkt.

Ook in uw gemeente aan de slag met bewustwording?
Wilt u meer weten over de bijeenkomsten die in Heer zijn georganiseerd? Kijk op
https://www.thuisinmaastricht.nl/langerthuisinheer/. Wilt u als gemeente ook werk maken van bewustwording? Bekijk dan de mogelijkheden en aanpak van Lang zult u wonen op onze speciale pagina voor gemeenten. 

 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy