Wie Lang zult u wonen kent, lijkt eerder geneigd huis aan te passen

425 374 admin

Uit onderzoek is onlangs gebleken dat zo’n kwart van de Overijsselaars bekend is met de naam Lang zult u wonen. Van deze groep is ongeveer 90% bereid het eigen huis aan te passen om comfortabeler en veiliger te kunnen wonen. Mensen die Lang zult u wonen niet kennen, komen uit op een score die zo’n 10% lager ligt.

In het kader van het onderzoek hebben inwoners van de gemeenten Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Steenwijkerland, Twenterand en Zwolle in oktober 2014 een vragenlijst ingevuld. Het merendeel van deze mensen bezit een koopwoning en de leeftijdsgroepen 31-50 jaar en 51-70 jaar zijn bij hen oververtegenwoordigd.

Bijna drie op de vier …
De vraag ‘Denkt u dat het in de toekomst lastiger zal zijn om naar een verzorgingshuis te verhuizen?’ werd door een ruime meerderheid van de groep met Ja beantwoord. Verder vindt een ongeveer even groot deel van de ondervraagden het vanzelfsprekend dat ze ook in hun eigen huis blijven wonen, als ze ouder worden. Deze cijfers verschillen nauwelijks van de uitkomsten van een onderzoek in 2012.

Al veel huizen aangepast?
Van de mensen die erover denken om hun eigen huis te gaan aanpassen, is nog geen 5% van plan dit binnen 5 jaar te gaan doen. In 2012 was dat nog meer dan 25%. Heeft deze scherpe daling van het percentage ermee te maken dat velen hun goede voornemens in de tussenliggende twee jaar al in praktijk hebben gebracht? Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Het ligt meer voor de hand dat de economische crisis ervoor zorgt dat men de hand op de knip houdt en aanpassingen aan het huis voor zich uitschuift. Tot de gemeente wellicht met een stimuleringsregeling komt, waardoor de aanpassingsplannen alsnog worden gerealiseerd.

Meest bekend bij ‘oudere jongeren’
De bekendheid van Lang zult u wonen is het grootst bij de leeftijdsgroepen 31-50 jaar en 51-70 jaar. Als we verder weten dat mensen die Lang zult u wonen kennen eerder geneigd zijn hun huis aan te passen, dan lijkt het erop dat relatief veel huizen van eigenaren in deze groepen vroegtijdig comfortabeler en veiliger gemaakt gaan worden.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy