Over ons

De mensen achter Lang zult u wonen

Wie zijn we?

Lang zult u wonen is het advies- en projectbureau voor vraagstukken op het gebied van ouder worden, wonen, welzijn en zorg. Communicatie, bewustwording, onderzoek en beleid staan centraal in onze projecten.

Even terugkijken

Sinds 2012

Lang zult u wonen in Overijssel ontstond in 2012 nadat hiervoor in de gemeente Hengelo de basis was gelegd. Na de start in Overijssel sloten steeds meer organisaties van buiten de provincie zich aan. Van Groningen tot Maastricht, van Enschede tot Scheveningen. Soms voor jaren, soms voor een kortdurende pilot. 

Bewustwording is een kwestie van een lange adem 

Lang zult u wonen is ontstaan vanuit het idee dat niet iedere organisatie het wiel zelf hoeft uit te vinden. De afgelopen jaren zijn daarom in en met gemeenten standaard keuzepakketten ontwikkeld.  Voor een snelle start van een lokale bewustwordingsaanpak, waarbij kan worden meegelift op wat er al is. 

Maria Walters

Directeur

Maria werkt als bestuurskundige het liefst op het raakvlak van wonen, welzijn en zorg en doet dat inmiddels 25 jaar. Ze is als beleidsadviseur, projectleider of onderzoekscoördinator in staat om het grote plaatje te zien en verbindingen te leggen. Communicatie en beleid gaan in haar werk hand in hand. Zeker als de overheid het gedrag van mensen wil beïnvloeden is goede informatievoorziening een must. Maria heeft een groot landelijk netwerk en werkt graag met anderen aan innovaties die het dagelijks leven van mensen verbeteren.

Zet graag abstract overheidsbeleid om in concrete oplossingen

Ze vindt het belangrijk dat oudere inwoners een grotere rol spelen bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. Daarom praat ze graag mét oudere mensen om met hen tot ideeën en oplossingen te komen. Ze is geïnteresseerd in de leefwereld van de ouder wordende mens, maar realiseert zich gaandeweg steeds meer dat het over haarzelf gaat!

Hans Engelbertink

bouwkundig adviseur

Hans stond als bouwkundig adviseur in Hengelo aan de wieg van Lang zult u wonen. Hij heeft de kennis in huis om woningen levensloopbestendiger, comfortabeler en veiliger te maken. Ook weet hij hoe de toegankelijkheid van de woonomgeving en openbare ruimte in wijken en buurten kan worden verbeterd.

Weet alles van het levensloopbestendiger maken van woningen en wijken

Naast bouwkundig adviseur bij Lang zult u wonen is Hans al ruim 40 jaar werkzaam bij de gemeente Hengelo. Hier zorgt hij voor woningaanpassingen vanuit de Wmo. Al deze kennis en ervaring weet hij vervolgens over te brengen op ouderen, als presentator bij tentoonstellingen, middagen, markten en huisbezoeken.
Op deze manier heeft hij al vele honderden ouderen op het juiste spoor gezet.

Ruud Hoemakers

senior adviseur

Netwerken en verbinden van mensen zit hem in het bloed. Met zijn ervaring, optimisme en vernieuwingsdrang zorgt hij ervoor dat wij bij Lang zult u wonen met elkaar de aansluiting met ouderen behouden. Ruud beschikt over een groot landelijke netwerk in de wereld van de ouderenbonden en de politiek.

Hoewel hij al bijna 20 jaar met pensioen is, is hij drukker dan ooit

Ruud vertegenwoordigt de doelgroep waar we met elkaar zo vaak over praten. Hij is een klankbord voor nieuwe plannen en ideeën en draagt zelf nieuwe ideeën aan. Met zijn bouwkundige en financieel commerciële achtergrond weet hij wat ouderen nodig hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op het ouder worden.

Communicatie experts

Interviews met ouderen om hun ervaringen op te tekenen, (lokale) websites beheren en inrichten, met communicatieafdelingen afstemmen, Facebook campagnes opzetten en monitoren, rapportages schrijven, fotografen op pad sturen, folders en factsheets maken. Maar ook de communicatiestrategie bepalen en de communicatieplannen maken met onze opdrachtgevers en hun lokale stakeholders.

Een bewustwordingscampagne kan niet zonder communicatie-experts

Lang zult u wonen werkt samen met verschillende communicatie experts die kennis hebben van ouderen en het ‘langer thuis’ thema. Lang zult u wonen werkt onder andere samen met Maryke Mondria van MetMaryke, Jolien Bennema van Jolien Bennema Tekstproducties, Femke Nales van StoryPro, Arjan in ‘t Veld van Bureauvijftig,  Pieter Schouwstra Fotografie, Rikkert Harink Fotografie, René Stam van Conceptlicious en Daniël Jitbahadoer van Wearewunderbar.

Samenwerkingspartners

Met wie wij werken

Lang zult u wonen is dé samenwerkingspartner voor partijen die willen ontwikkelen en innoveren

Gemeenten

Raakvlak sociaal, fysiek

GGD's

Positieve gezondheid

Kennisinstellingen

Praktijkgericht (burger)onderzoek

Woningcorporaties

Toegankelijkheid, doorstroming

Zorg- en welzijnsorganisaties

Valpreventie, eHealth

Ouderenorganisaties

Themabijeenkomsten, onderzoek

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy