Zespuntenplan ‘Langer thuis in uw provincie’

800 500 admin

Lang zult u wonen heeft het zespuntenplan ‘Langer thuis in uw provincie’ opgesteld. In het plan staan zes aandachtspunten voor provinciale bestuurders, beleidsmakers en politici. Met het zespuntenplan wil Lang zult u wonen op provinciaal en landelijk niveau aandacht vragen voor de groeiende groep oudere inwoners die langer zelfstandig thuis blijft wonen. Aan het zespuntenplan liggen twee onderzoeken ten grondslag die I&O Research dit jaar heeft uitgevoerd onder meer dan 3000 55+’ers.

Veel 55+ers zien urgentie nog niet 

Uit de onderzoeken blijkt dat veel 55+’ers wel de financiële middelen hebben om de woning aan te passen, maar dat ze er geen prioriteit aan geven. Dit terwijl de overheid grote ambities heeft met betrekking tot het ‘langer zelfstandig thuis wonen’, maar ook rond het verduurzamen van woningen. “We zien dat die ambities niet aansluiten bij de praktijk. De inwoner beslist uiteindelijk zelf waar hij zijn geld aan uitgeeft. Veel mensen missen de urgentie en zien de voordelen niet van het levensloopgeschikt maken van hun woning”, zegt Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen. Volgens haar moet er op provinciaal en landelijk niveau meer aandacht komen voor een goede informatievoorziening zodat inwoners in staat zijn weloverwogen keuzes te maken.

Energietransitie biedt kansen 

Lang zult u wonen roept op om ook kansen te benutten. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is veel aandacht voor het energiezuiniger maken van woningen. Walters: “Laten we dit moment, waarop we massaal plannen maken om onze woning te verduurzamen, ook gebruiken om bestaande woning levensloopbestendiger te maken. Het zou toch zonde zijn als straks een overgroot deel van de ouderen in een energiezuinige woning woont, maar een heup breekt omdat ze nog douchen in de badkuip.”

Provinciebreed inzetten op regelingen en leningen

In het zespuntenplan houdt Lang zult u wonen ook een pleidooi voor een provinciebrede invoering van de Blijvers- en Verzilverlening. Op dit moment maakt iedere gemeente afzonderlijk de afweging om regelingen en leningen in te voeren.Een provinciale invoering van de Blijvers- en/of Verzilverlening voorkomt deze versnippering en stelt veel meer mensen in de gelegenheid hun eigen financiële middelen aan te wenden voor het veiliger en comfortabeler maken van de woning.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy