Zijn Hof van Twente en Hengelo echt zó verschillend?

1024 683 admin

Onlangs verscheen in De Twentsche Courant Tubantia een bericht over de matige response in gemeente Hof van Twente voor een stimuleringsregeling in het kader van langer zelfstandig thuis blijven wonen. Van het beschikbare bedrag van 150.000 euro blijkt tot nu toe ‘slechts’ 30.000 euro toegekend. En dat  terwijl een zelfde soort regeling in Hengelo binnen de kortste keren was volgeboekt.

Vanwaar dat opvallende verschil tussen Hof van Twente en Hengelo?

Beide regelingen mikken op huiseigenaren van 65 jaar en ouder. Voor het aanpassen van hun huis was of is een bijdrage van 1000 euro beschikbaar, in beide gemeenten hetzelfde bedrag. Waarom reageerden binnen een paar dagen al meer dan 250 Hengeloërs en blijft de teller in Hof van Twente voorlopig onder de 35 steken?

Is privacy het breekpunt?
Het lijkt onwaarschijnlijk dat Hengelo door de gekozen actieperiode, al in oktober 2013, meer reacties opwekte. En zou een wat meer stedelijk karakter van een plaats ervoor zorgen dat de bewoners minder schroom kennen om zich aan te melden? Ook dat lijkt niet zo voor de hand liggend. Wellicht hebben daarom degenen gelijk die wijzen op de inkomensgrens (€ 51.691) die Hof van Twente hanteert, terwijl Hengelo niet zo’n plafond had ingesteld. “Men is voor die 1000 euro niet bereid om zijn financiële hebben en houden op tafel te leggen,” zo luidt de verklaring.

Beoogde aanpassingen van de regeling
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente willen het totaalbedrag van 150.000 euro handhaven en stellen de raad voor om de termijn van de regeling met een half jaar te verlengen. De geplande einddatum zou dan 1 juli 2015 worden, en niet 1 januari 2015. Bovendien wordt overwogen om aanpassingen zoals het verplaatsen van een slaapkamer en plaatsing van een traplift in de regeling op te nemen. Mogelijk leiden deze wijzigingen en de recente publiciteit alsnog tot veel reacties van gegadigden.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy