Integrale bewustwordingsaanpak met Noaberkracht

Lang zult u wonen-adviseurs voor veilig, comfortabel én duurzaam wonen

Niet alleen levensloopbestendig, maar ook duurzaam

Gemeenten willen dat woningen levensloopbestendiger maar ook duurzamer worden. Voor de Twentse gemeenten Dinkelland en Tubbergen ontwikkelde Lang zult u wonen een integrale bewustwordingsaanpak. De Lang zult u wonen-adviseurs die inwoners thuis gratis advies geven over aanpassingen die het huis veiliger, comfortabeler en duurzamer maken, spelen hierin vanaf 2018 een centrale rol.

 • De uitdaging

  De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn zich ervan bewust dat er verschillende beleidsdoelstellingen zijn rond de bestaande woningvoorraad. De woningen moeten levensloopbestendiger worden met het oog op de vergrijzing. En tegelijkertijd liggen er flinke duurzaamheidsambities die om woningaanpassingen vragen. De gemeenten willen graag de spreekwoordelijke twee vliegen in één klap slaan en inwoners bewust maken van de opgave waar de gemeente voor staat en waar de inwoners zelf verantwoordelijk voor zijn. Door de twee thema’s te combineren willen de gemeenten voorkomen dat er verschillende partijen ‘achter de voordeur’ nodig zijn bij inwoners die ook prima kunnen samenwerken.

 • De oplossing

  Lang zult u wonen heeft jarenlange ervaring met bewustwordingscampagnes in gemeenten en weet wat werkt en niet werkt. Om de link te leggen met duurzaamheid wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met de inhoudelijke expertise en het netwerk van wooncoaches waarover Duurzaam Thuis Twente beschikt. De wooncoaches worden geschoold door de bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen, zodat ze niet alleen kennis hebben over duurzaamheidsmaatregelen, maar ook weten wat er nodig is om een woning levensloopbestendiger te maken. Vervolgens heeft Lang zult u wonen werkprocessen ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten, de welzijnsorganisatie en Duurzaam Thuis Twente. Om te zorgen dat de woonadviseur ook daadwerkelijk benaderd wordt door inwoners heeft Lang zult u wonen een passende communicatiestrategie ontwikkeld.

 • De resultaten

  Lang zult u wonen heeft in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen het volgende ingezet om zowel levensloopbestendig als duurzaam wonen onder de aandacht te brengen en inwoners te activeren:

  • Scholing door de bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen van in totaal zes ouderenadviseurs en duurzaamheidscoaches om mensen te kunnen adviseren tijdens een huisbezoek over levensloopbestendige maatregelen.
  • Professionele fotografie van de Lang zult u wonen-adviseurs om de wooncoaches letterlijk een gezicht te geven in de communicatiecampagne.
  • Persbericht over start Lang zult u wonen-adviseurs in Dinkelland en Tubbergen
  • Eén keer per maand een informatief artikel in huis-aan-huis van Lang zult u wonen, met daarbij de foto van één van de wooncoaches en een oproep om te bellen voor een gratis bezoek thuis van Lang zult u wonen-adviseur.
  • Een online communicatiepakket, waarbij maandelijks een praktisch en informatief artikel online werd gedeeld via de kanalen van de gemeenten Dinkellend en Tubbergen.
  • Een online campagne-website met daarop een nadrukkelijke plek voor de Lang zult u wonen-adviseurs.
  • Kant-en-klare social media-posts en een contentkalender op maat voor de communicatieafdeling.

Meer weten over scholing en inzet van wooncoaches?

In uw provincie of gemeente ook de link leggen tussen duurzaamheid en levensloopbestendig wonen met wooncoaches of in een communicatiecampagne? Lang zult u wonen heeft standaard communicatiepakketten die u direct kunt inzetten om inwoners te informeren en inspireren op tijd aan de slag te gaan met een veilig en comfortabel huis. Kijk voor meer informatie ook op de pagina campagnes of neem direct contact op met Maria Walters.

Project details

Als inwoners aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning zijn ze best vaak 55+. Ook de groep die je graag wilt informeren over het verbeteren van de woning met het oog op later. Reden om duurzaamheidscoaches ook bij te scholen in het veiliger en comfortabeler maken van woningen voor de oude dag. Slimme combi!

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy