Maria Walters Lang zult u wonen

Ook huurder kan langer thuis wonen!

309 212 admin

Mensen wonen langer thuis dan vroeger. Kon je pakweg 25 jaar geleden nog naar een bejaardenhuis als je de 70 gepasseerd was en het thuis wonen niet meer zo vlot ging, nu zijn de toelatingseisen voor verzorgingshuizen vele malen hoger. En veel mensen w’illen ook graag in hun eigen, vertrouwde omgeving oud worden. Maar dat moet dan wel kunnen: niet alleen als je een eigen huis hebt maar ook als je zelf niet de eigenaar van je woning bent maar je huis huurt.
Verbinden
Lang zult u Wonen wil heel graag de verbinder zijn tussen bijvoorbeeld gemeenten en corporaties. Hoe gaan we samen om met het gegeven dat mensen langer thuis wonen? Bij veel gemeenten en corporaties staat dit onderwerp nu op de agenda en ik ben er trots op dat wij met onze expertise en ervaring daar een rol in kunnen spelen.

Nauw overleg
De laatste tijd is Lang zult u Wonen heel nauw in overleg met woningbouwcorporaties over hoe ook de ouder wordende huurder zo prettig en veilig mogelijk kan blijven wonen. Vaak zijn het huurders die al 40 jaar heel tevreden een woning of appartement huren en nu nadenken of ze nog wel op de goede plek zitten.
Soms kan het de oplossing zijn om van een eengezinswoning met een tuin naar een (aangepast) appartement te verhuizen. Voor de woningbouwcorporatie betekent dat ook doorstroming in de markt. Dat kan met name in het Westen, waar de vraag naar eengezinswoningen veel groter is dan het aanbod, voor zowel bewoners als corporatie gunstig zijn.

Hoe zit het in Overijssel?
Hier in Overijssel ligt de nadruk van de corporaties meer op de vraag die ouderen zelf hebben. Zitten ze nog goed op hun plek in de huidige huurwoning? En wat hebben ze nodig om die woning ook geschikt te maken voor hun oude dag? Lang zult u Wonen werkt al samen met de Enschedese woningbouwcorporatie Domijn en de Hengelose corporatie Welbions en zij zijn heel enthousiast. Bij Domijn hebben ze zelfs het hele Keigoedteam Haaksbergen bijgeschoold op dit onderwerp. En bij Welbions is één persoon speciaal aangewezen als senioradviseur om met de ouderen in gesprek te gaan.

Woningcorporatie denkt mee
Voor de huurders is het natuurlijk bovenal prettig dat ze het gevoel krijgen dat de corporatie hen en hun eventuele problemen serieus neemt en meedenkt. Dit is geen groep die gauw klaagt of problemen maakt en als de corporatie positief en constructief met ze meedenkt nog voor er problemen ontstaan, ervaren ze dat als heel positief.
Ook de corporaties zelf vinden het prettig om deze groep, mensen die ze vaak al decennia in hun bewonersbestand hebben en die normaliter weinig van zich laten horen, te spreken en te horen wat er leeft. Voor de gemeenten is het goed dat beleid rond langer thuis wonen nu zo concreet wordt vertaald.

Ik ben er trots op dat wij bijdragen aan deze verbinding, en het helpen zoeken naar goede oplossingen die werkbaar en betaalbaal zijn. We moeten vooral niet blijven hangen in weer een beleidsnotitie maar concrete uitvoering zoeken, bij de ouderen thuis. Voor 2017 hoop ik dat we nog meer gemeenten en corporaties kunnen inspireren en helpen. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: Lang zult u (prettig en veilig) wonen!

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy