Gemeente Lelystad start campagne ‘Lang zult u wonen’

1024 683 admin

De gemeente Lelystad gaat van start met de campagne ‘Lang zult u wonen’. Met de bewustwordingscampagne wil Lelystad inwoners stimuleren op tijd te beginnen met het veiliger en comfortabeler maken van hun woning. “De meeste mensen willen graag oud worden in het huis en de buurt waar ze nu wonen. Maar mensen denken vaak nog niet na over de vraag hoe ze dat mogelijk kunnen maken”, zegt wethouder Janneke Sparreboom van de gemeente Lelystad.

Inspelen op vergrijzing en langer thuis wonen

De campagne Lang zult u wonen speelt in op de toenemende vergrijzing en het rijksbeleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Lelystad heeft net als andere gemeenten in Nederland te maken met vergrijzing. In 2016 was 16% van de inwoners van Lelystad ouder dan 65. In 2032 is dat percentage opgelopen naar 22.  In totaal zijn dat 17.650 mensen. Voor zulke grote aantallen inwoners is het onmogelijk nieuwe levensloopbestendige woningen te bouwen. “De oplossing moet vooral gevonden worden in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Zodat onze inwoners ook in de toekomst op een plezierige manier zelfstandig kunnen blijven wonen en daarbij de ondersteuning krijgen die nodig is. Maar daar moeten we onze samenleving en onze huizen wel op gaan inrichten,” aldus wethouder Sparreboom.

Bewustwording is nodig om op tijd maatregelen te treffen

Met de campagne Lang zult u wonen gaat de gemeente inwoners informeren over maatregelen die mensen zelf al kunnen nemen om te zorgen dat hun huis geschikt is voor de oude dag. Wethouder Janneke Sparreboom: “We zien dat de inwoners over het algemeen  tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. Ze kennen de mensen in de buurt en willen om die reden vaak niet verhuizen. Maar we zien tegelijkertijd dat mensen onnodig lang wachten met het levensloopbestendig maken van hun huis. Ze komen pas in actie als het echt niet meer gaat of als er ongelukken gebeuren. Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen. Door tijdig en adequaat in te spelen op veranderende woonbehoeften voorkomen we persoonlijk leed, hogere zorgkosten en vergroten we het woon- en leefplezier van onze inwoners.”

Inzetten op meer veiligheid en comfort in bestaande woningen

Kleine aanpassingen in en om de woning kunnen al voor veel extra veiligheid en comfort zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een tweede trapleuning voor extra houvast of het laten infreezen van antislipmateriaal in traptreden om het risico op vallen te verminderen. Ook het stroever maken van gladde badkamervloeren en het verwijderen van losliggende kleedjes en (bad)matten is een tip die de veiligheid in huis direct verhoogt en niet veel hoeft te kosten.

De Blijverslening is er speciaal voor woningverbeteringen

Voor woningaanpassingen zoals het verbouwen van de badkamer of het verplaatsen van de bad- of slaapkamer naar de begane grond, biedt de gemeente Lelystad sinds 1 juni 2017 de Blijverslening aan. Deze financiering is er speciaal voor eigenaar-bewoners die willen investeren in het levensloopbestendig maken van hun huis maar onvoldoende spaargeld hebben of de financiering voor de maatregelen niet rond krijgen vanwege hun leeftijd. Met de Blijverslening maakt de gemeente Lelystad de woningaanpassingen voor een grotere groep mensen financieel mogelijk.

Campagne: volop tips en adviezen voor inwoners van Lelystad

Inwoners van Lelystad krijgen komend jaar volop tips en adviezen om eens met een andere bril op naar hun huidige woning te kijken. De informatie wordt via zo veel mogelijk kanalen verspreid: folders, posters, website, advertenties en informatiebijeenkomsten. De gemeente Lelystad gaat zo veel mogelijk partners en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg betrekken bij de campagne., “Het is belangrijk voor de inwoners zelf om hier mee aan de slag te gaan, maar het is minstens zo belangrijk voor de zorgverleners en mantelzorgers die in de toekomst steeds vaker in thuissituaties hulp gaan bieden,’ aldus wethouder Sparreboom.

Bekijk ook de video op Omroep Flevoland over de start van campagne in Lelystad. 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy