Bedrijven in Overijssel werken samen in seniorenmarkt

600 400 admin

Een twintigtal bedrijven in Overijssel is enthousiast over het vormen van lokale Lang zult u wonen-bedrijvennetwerken. In Almelo en Zwolle krijgen de eerste netwerken van ondernemers inmiddels concreet vorm. “De meeste bedrijven zien de meerwaarde van het bieden van een totaalpakket aan de oudere consument. Ze zien in dat ze elkaar kunnen aanvullen door samen te werken”, zegt projectleider John Bakker.

Ondernemend Noaberschap voorziet in behoefte

De samenwerking tussen bedrijven is tot stand gekomen door het project Ondernemend Noaberschap. Een initiatief van Bouwend Nederland Oost, UNETO VNI, Lang zult u wonen en Health Innovation Park. Volgens John Bakker voorziet Ondernemend Noaberschap in een behoefte. “Veel bedrijven die zich hebben aangesloten bij Ondernemend Noaberschap zien al langere tijd dat hun klantenbestand vergrijst. Ze vinden het tijd om daar bewuster bij stil te staan. De meeste bedrijven hebben het ontzettend druk, door samen te werken met partners die ook oog hebben voor deze doelgroep houden ze elkaar scherp.”

Aandacht voor kansen in de markt

Zowel Bouwend Nederland als UNETO VNI zien heil in lokale en regionale netwerken. Niet alleen van aannemers en installateurs, maar ook van zorgdiensten en kennispartners. Robert ter Hoek van Bouwend Nederland Oost en Berthold van Benthem van UNETO-VNI gaven tijdens de kick-off van Ondernemend Noaberschap aan dat de vergrijzing veel kansen biedt voor de markt. Omdat we langer zelfstandig thuis wonen heeft de woonconsument van nu andere behoeften. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van zorg. “Er is een hele grote potentiële markt. We moeten alleen wel inspelen op de behoefte van die markt. We zien dat het werkt om samen te werken met kennispartners zoals Lang zult u wonen. Dat zijn publiekscampagnes, waarmee je het gesprek aangaat met de woonconsument.”

Juist de markt kan helpen de klant bewust te maken

Maria Walters van de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen is blij dat marktpartijen hun krachten nu bundelen. “Als Lang zult u wonen blijven we benadrukken richting inwoners: neem op tijd beslissingen over je woonsituatie en neem ze zelf. Wacht dus niet te lang. Toch horen we heel vaak: Ik had het veel eerder moeten doen.” Volgens Walters is het bijzonder waardevol dat marktpartijen kennis hebben over de doelgroep en hun woonbehoeften. “Want dan kunnen zij hun klanten ook goed en op tijd informeren over alle mogelijkheden. Dat is winst voor iedereen: voor de bedrijven zelf, voor de gemeenten, maar vooral voor de bewoners. Zij kunnen betere beslissingen nemen als ze beter geïnformeerd worden.”

Vervolg project Ondernemend Noaberschap

Afgelopen jaar kwamen de bedrijven al meerdere keren bij elkaar. Ze bezochten de voorbeeldwoning van Technologie Thuis Nu in Woerden en volgden een workshop seniorenmarketing bij Lang zult u wonen. De bedrijven die deelnemen aan het project Ondernemend Noaberschap komen op 14 februari weer bij elkaar voor de workshop ‘Levensloopbestending wonen voor professionals’. John Bakker: “Daarnaast gaan we door met de lokale en regionale netwerken, we streven er naar om nog meer partners bij elkaar te brengen die elkaar aanvullen en samen een totaalpakket aan oplossingen kunnen brengen bij oudere klanten. Hiervoor zijn we in gesprek met nog een flink aantal extra bedrijven, waaronder zorgwinkels, maar ook plaatselijke praktijken voor ergotherapie, waar veel kennis zit op het gebied van levensloopbestendig wonen. ”

Deelnemende bedrijven Ondernemend Noaberschap

Op dit moment zijn deze bedrijven bezig met het vormen van een lokaal bedrijvennetwerk. Bent u ondernemer in Overijssel en actief op het gebied van wonen en zorg in de seniorenmarkt? Wilt u graag aansluiten bij één van de bedrijvennetwerken in oprichting? Neem dan contact op met John Bakker: john.bakker@xement.nl.

Ondernemend Noaberschap opstarten in uw gemeente?
Bent u werkzaam bij een gemeente of provincie en in die hoedanigheid geïnteresseerd in het opzetten van een lokaal Lang zult u wonen-bedrijvennetwerk? Neem dan contact op met Maria Walters van Lang zult u wonen: maria@langzultuwonen.nl.

 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy