Tien positieve ontwikkelingen rondom langer thuis wonen

150 150 admin

Er is nog altijd veel werk aan de winkel voor Lang zult u wonen. Want op tijd nadenken over de woonsituatie op latere leeftijd is bij de meeste mensen geen vanzelfsprekendheid. Veel mensen zijn er nog niet aan toe of vinden het (nog) niet nodig om hun woning veiliger en comfortabeler te maken. Maar als Lang zult u wonen zijn we ook optimistisch, we zien namelijk veel positieve ontwikkelingen. Daarom tien keer goed nieuws van Lang zult u wonen.

 

 1. Het thema langer thuis wonen leeft meer dan ooit

  Wethouder Slagers WierdenAls Lang zult u wonen zeggen we sinds 2012: maak nu uw woning al veiliger en comfortabeler, daar heeft u nu en nog heel veel jaren plezier van. We merken dat het thema vijf jaar later meer leeft dan ooit. Gemeenten pakken steeds steviger hun rol om inwoners te informeren over de mogelijkheden om om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zodat mensen nu al kunnen ‘voorsorteren op het ouder worden’, zoals wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten het eerder dit jaar verwoordde. Ook wethouder Roselien Slagers van de gemeente Wierden maakte een stevig statement: We moeten onze huis generatieproof maken.

 2. Media-aandacht versterkt de bewustwording

  Lang zult u wonen-adviseursMedia besteedden ook afgelopen jaar veelvuldig aandacht aan het thema langer zelfstandig thuis wonen. Dat helpt bij het besef dat het verzorgingstehuis geen vanzelfsprekend meer is en dat we samen voor de maatschappelijke opgave staan langer thuis wonen mogelijk te maken. De aandacht in de media is niet alleen gericht op problemen, we praten gelukkig ook steeds vaker over oplossingen en mooie, nieuwe initiatieven die ontstaan. Afgelopen jaar hebben we met veel plezier bijgedragen aan een informatief artikel in het landelijke ledenblad van ouderenbond KBO-PCOB, we deden ons verhaal over het belang van de Blijverslening voor Omroep Flevoland. In lokale media vestigden we de aandacht op de mogelijkheden in de eigen gemeente. Zoals de mogelijkheid om een Lang zult u wonen-adviseur in te schakelen. En in Ommen ging Lang zult u de wonen de straat op om inwoners te interviewen met de vraag: waar woont u als u 80 bent?

 3. Partners zien de meerwaarde van samenwerken

  Van installateur tot ergotherapeut. Van overheid tot onderwijs. Van ouderenbond tot corporatie en zelfs de brandweer. Samenwerking rondom het thema langer zelfstandig thuis wonen is belangrijk, landelijk en lokaal. Als Lang zult u wonen zien we de meerwaarde van die samenwerking. En die positieve houding ervaren we ook bij partners. Dat leidde afgelopen jaar tot een intensievere samenwerking met Samendementievriendelijk.nl. Samenwerken deden we ook met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) tijdens een gezamenlijke kennissessie in Holten over de Blijverslening. Met Zorgbelang Overijssel organiseerden we samen verschillende themabijeenkomsten. En in Overijssel verkennen we als Lang zult u wonen nu ook de mogelijkheden tot samenwerking met De Twentse Zorgacademie, Duurzaam Thuis Twente en de Veiligheidsregio.

 4. Lang zult u wonen, ook voor huurders

  Bijeenkomst OFWZo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen is niet alleen de wens van huizenbezitters. Ook huurders willen het liefst oud worden in hun eigen huis. We boekten mooie resultaten in het project ‘Lang zult u wonen, ook voor huurders’ samen met woningcorporaties Domijn en Welbions. In Dronten zochten we recent nog de samenwerking met woningcorporatie OFW. Maar liefst 100 huurders bezochten de informatieavond waar bouwkundige Hans Engelbertink vertelde wat huurders zelf kunnen doen om langer, veiliger en comfortabeler in hun huurhuis te blijven wonen. Bij veel gemeenten en corporaties staat dit onderwerp nu op de agenda en we zijn er bij Lang zult u wonen trots op dat we hier een rol in kunnen spelen met onze expertise en ervaring.

 5.  Steeds meer gemeenten maken werk van bewustwording
  Lang zult u wonen start DrontenLang zult u wonen begon als bewustwordingscampagne in Overijssel. Maar inmiddels is de campagne ook in gemeenten elders in het land succes. In 2017 reisden we ondermeer af naar Groningen, zetten we een succesvol programma neer in Maastricht, bezochten we Scheveningen en gingen we van start in Dronten. Inmiddels voeren we gesprekken met talloze gemeenten verspreid over Nederland. We kijken er naar uit om samen met de gemeenten en hun inwoners het gesprek aan te gaan om zo veilig en comfortabel mogelijk te blijven wonen op de plek waar mensen het liefst wonen.
 6. De Blijverslening zorgt voor extra positieve aandacht

  Wethouder Gerrit KrolEr zijn gemeenten die de Blijverslening al hebben ingevoerd, er zijn gemeenten die de Blijverslening gaan invoeren. En natuurlijk zijn er veel gemeenten die de Blijverslening (nog) niet invoeren. De keuze van gemeenten om wel of niet tot invoering over te gaan zorgt er in ieder geval voor dat het levensloopbestendig maken van woningen op veel politieke agenda’s staat. Dat er nagedacht wordt over middelen die we kunnen inzetten om mensen bewust te maken en aan te sporen op tijd met hun woning aan de slag te gaan. Alleen dat al is winst, want uiteindelijk begint alles met bewustwording. Voor de gemeente Zwartewaterland was bewustwording één van de voornaamste redenen om tot invoering van de Blijverslening over te gaan. WethouderGerrit Knol: “Het is prima als mensen hiervoor naar de bank gaan of het uit eigen zak betalen, maar als dat niet kan is er de Blijverslening. We willen hiermee in onze gemeente het thema onder de aandacht brengen.”

 7. Ondernemers sluiten aan bij nieuwe behoeften

  Ondernemend NoaberschapWe zijn een als Lang zult u wonen een sociale onderneming die samen met partners het maatschappelijk probleem van de vergrijzing aan wil pakken. Vooral waar het het wonen betreft. Maar het is meer dan wonen alleen. En meer dan alleen bewustwording. We kunnen we de klus niet klaren zonder spelers in de markt. De aannemers, de installateurs, de leveranciers en niet te vergeten nieuwe innovatieve spelers die seniorendiensten- en producten aanbieden. We werken daarom ook samen met Bouwend Nederland, met UNETO-VNI, De Technische Unie, Thuiscomfort.nl en gingen in gesprek met de Ontzorgexperts en Abel & co. Daarnaast zijn we in 2017 gestart met Ondernemend Noaberschap, een project waarbij we gericht lokale ondernemersnetwerken opzetten.

   

 8. Hackathons waarbij jongeren meedenken over Alzheimer

  Alzeheimer gamejamOver innovatieve oplossingen en maatschappelijke betrokkenheid gesproken. Studenten zetten zich tijdens tijdens de Alzheimer Gamejam in om mensen met dementie te ondersteunen in het dagelijks leven. Als Lang zult u wonen mochten we één van de uitdagingen inbrengen voor deze hackathon. Designers en developers gingen vervolgens 48 uur lang aan de slag en presenteerden een wooncheck-game waar we in 2018 zeker een vervolg aan willen geven.

   

 9. Langer thuis wonen gaat over meer dan woningaanpassingen

  Vitaliteit en gezondheid, valpreventie, dementievriendelijke wijken, domotica, brandveiligheid. De aanpak rondom het thema is breder en integraler. En dat is een positieve ontwikkeling. Door samen te werken en bewustwording vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, bereiken we meer en betere resultaten. In Maastricht leidde deze benadering tot een opkomst die drie keer hoger was dan verwacht en gaven wijkbewoners een rapportcijfer 8 voor het gevarieerde programma. In 2018 onderzoeken we als Lang zult u wonen hoe we samen met de Twentse Zorgademie ook in Twente zo’n brede aanpak kunnen realiseren.

 10. Bewustwording zet echt aan tot actie

  Ommen informatiemarktWe zagen het in Maastricht, we maakten het mee in Ommen. Na afloop van informatiemarkten en thema-avonden waren bezoekers vastbesloten om actie te ondernemen en iets in hun woning aan te pakken. “Wakker geschud”, zoals iemand in Maastricht het verwoordde. En in Ommen duurde het wat langer. Drie jaar na de eerste kennismaking, vroeg een inwoner daar een offerte aan bij de lokale aannemer op de Lang zult u wonen-informatiemarkt. Hij was er klaar voor. Niet toen, maar nu, drie jaar later.

  Bewustwording is een zaak van de lange adem, zeggen we vaak. Daarom zetten we ons in 2018 opnieuw met veel enthousiasme in voor Lang zult u wonen. En blijven we mensen informeren en inspireren om hun woning op tijd veiliger en comfortabeler te maken, zodat ze daar nu en nog heel veel jaren plezier van hebben.

 


 

 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy