Van tehuis naar thuis

150 150 admin

Dat is de titel van het rapport van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen. In dit rapport de bevindingen van het team dat maar liefst 360 werkbezoeken bracht aan gemeenten, HLZ-regio’s (hervorming langdurige zorg), woningcorporaties, zorgorganisaties en -koepels, zorgkantoren, verzekeraars en marktpartijen.

Belangrijk voor de toekomst van ‘wonen met zorg’ is dat de gemeenten de regie pakken om tot meerjarenafspraken met corporaties, zorgorganisaties en zorgkantoor te komen. Ook heeft de gemeente een taak inwoners bewust te maken van hun nieuwe (eigen) verantwoordelijkheid. Iets dat inwoners zich nog onvoldoende realiseren, meent het Aanjaagteam.

Verder moeten woningen zorggeschikt worden gemaakt en moeten voormalige verzorgingshuizen een nieuwe bestemming krijgen. Het Aanjaagteam doet verder een oproep aan marktpartijen om betaalbare, levensloopbestendige woonconcepten te ontwikkelen. ‘De druk op de beschikbaarheid van betaalbare zelfstandige woningen is groot’, schrijft het team in haar eindrapport. ‘Er moeten hoe dan ook meer zelfstandige wooneenheden bij komen.’ Juist ook als alternatief voor het verzorgingshuis en beschermd wonen.

Lees hier het rapport Van tehuis naar thuis. Met hierin een mooie vermelding van de campagne Lang zult u wonen!

 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy