2015 bij Lang zult u wonen: Jaar van de Dementie

563 376 admin

Even googelen op ‘2015 het jaar van’ leert ons dat we op 1 januari beginnen aan het Jaar van onder meer de Bodem, de Ruimte, de Geit (China), de Mijnen en Vincent van Gogh. Voor Lang zult u wonen wordt dit min of meer het Jaar van de Dementie. We gaan ons werkterrein namelijk met dit belangrijke aandachtsgebied uitbreiden, en zullen ook na 2015 de ontwikkelingen nauw blijven volgen. En daar is alle reden toe.

Voorzien in een behoefte
Nederland telt 260.000 mensen die aan dementie lijden; naar schatting zal dit aantal in 2040 meer dan verdubbeld zijn. Liefst 20% van ons krijgt met een vorm van dementie te maken, van de vrouwen zelfs 30%. Net als mensen met lichamelijke problemen willen veel mensen met dementie graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Vaak moet dat ook, in verband met de hervorming in de langdurige zorg, met overheveling van mensen van AWBZ naar Wmo, die zich ook hier sterk doet gelden. Dan geeft het extra te denken als we zien dat ruim 80% van de mantelzorgers van mensen met dementie overbelast is of een groot risico loopt dat te worden.

Een campagne die mensen met dementie en hun partners/mantelzorgers van dienst is, is daarom maatschappelijk relevant. Lang zult u wonen zal met gerichte informatie, praktische adviezen en functionele ‘bewegwijzering’ naar passende producten en professionele diensten meehelpen om in de stijgende behoefte te voorzien. We prijzen ons gelukkig dat we daarbij op een breed vlak en vanuit verschillende richtingen gesteund worden.

Wie doen er allemaal mee?
Dat aandacht voor dementie breed wordt gedragen, blijkt alleen al uit het feit dat zo’n 15 Overijsselse gemeenten van begin af aan mee gaan doen in deze campagne. Andere gemeenten krijgen gelegenheid om alsnog in te stappen. Datzelfde geldt voor bedrijven en instanties die relevante producten en diensten aanbieden. We betrekken hen graag in onze voorlichtingsactiviteiten.

Heel wezenlijk voor de campagne is de nauwe samenwerking met Verpleeghuis Bruggerbosch in Enschede. Want de inbreng van kennis en expertise, opgedaan in de dagelijkse praktijk, is voor ons van onschatbare waarde. In de loop van het project krijgen andere zorgorganisaties die dementiezorg bieden, de mogelijkheid om aan te sluiten.

Wat kunt u zoal van ons verwachten?
Zonder volledig te zijn zetten we hier een aantal actiepunten op een rijtje:
– op www.samenwerken.langzultuwonen.nl gaat het thema dementie een belangrijke plaats innemen, met heldere en begrijpelijke informatie;
– naast de bestaande Lang zult u wonen-folders komt er een folder met veel praktische informatie over thuis wonen met dementie;
– het digitale 3D huis met specifieke tips en producten (waaronder domotica) krijgt deels een andere inrichting, met het oog op dementie;
– minimaal twaalf artikelen voor huis-aan-huisbladen voor plaatsing door gemeenten, op hun pagina;
– productie van een documentaire voor tv over ‘dementie thuis’
– het productenboek wordt uitgebreid met diensten, activiteiten, producten voor dementie, met speciale aandacht voor domotica
– de Lang zult u wonen (LZUW) reizende tentoonstelling wordt vernieuwd met tips en producten gericht op mensen met dementie;
– in iedere deelnemende gemeente een Lang zult u wonen-markt, georganiseerd samen met vertegenwoordigers van belangenorganisaties (via Alzheimercafé, ouderenbonden, Wmo-raad, Vrouwen van Nu enzovoort) en het lokale bedrijfsleven. De gemeente faciliteert de locatie en Lang zult u wonen organiseert en verzorgt de publiciteit en PR;
– het thema dementie wordt onderdeel van de Lang zult u wonen-beurzen en -markten
– het thema dementie krijgt aandacht in de bouwmarkten, die zich als bij Lang zult u wonen (fase 1) hebben aangesloten of zich alsnog willen aansluiten. Bouwmarktmedewerkers krijgen scholing aangeboden rond het ziektebeeld en oplossingen thuis;
– jaarlijks minimaal één kennisdelingsbijeenkomst voor ambtenaren rond het thema dementie;
– de Lang zult u wonen-scan wordt aangevuld met vragen omtrent dementie. Deze scan is te gebruiken bij huisbezoeken;
– onderzoek naar de haalbaarheid van een Lang zult u wonen-belevingswinkel waar woningaanpassingen, hulpmiddelen en domotica kunnen worden ervaren. Ook ‘dementie’ krijgt hierin een plek;
– een digitaal platform op de website, met informatie over organisaties en bedrijven die Lang zult u wonen-diensten en producten bieden.

U ziet het: er staat veel te gebeuren de komende twee jaren (ook 2016 wordt voor ons vermoedelijk een Jaar van de Dementie). Wij zullen u hierover regelmatig op de hoogte brengen. Maar laat het geen eenrichtingsverkeer worden: uw vragen, suggesties en op- en aanmerkingen zijn zeer welkom!

Hier vindt u de contactgegevens en u kunt er ook meteen uw reactie intikken.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy